Obvod Svitavy

Služby knihovnám obvodu Svitavy v rámci regionálních funkcí zajišťují:

Marcela Kloudová (kl@booksy.cz)  Mgr. Monika Lžičařová (lz@booksy.cz)

tel. kontakt: 461 533 295


Aktuálně

VÝSTAVY PRO KNIHOVNY ZDARMA

Nová výstava zachycuje proměnu českých knižních obálek od konce 19. století do 60. let 20. století. Ukázku panelů této výstavy společně s informacemi, jak výstavu získat, najdete na stránce https://www.vystavy-pro-knihovny-zdarma.cz/l/kniha-jako-umelecke-dilo/.

MAGNESIA LITERA 2023

MALÝ TVOŘIVEC

Vyšlo již nové podzimní číslo elektronického časopisu Malý tvořivec. Nabízí i tentokrát širší využití, neboť vychází ve třech verzích – české, anglické a ukrajinské.

KNIHOVNICKÝ ANDĚL 2022

Cena Knihovnický anděl je udělována jednou za pět let vždy v rámci výročí Krajské knihovny v Pardubicích nejlepším knihovnicím a knihovníkům regionu. Letos byla oceněna paní Vlasta Jirušová, knihovnice Obecní knihovny v Opatově. Moc gratulujeme.

VISK 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení VISK (veřejná informační centra knihoven). Z programu VISK3 knihovny budují i obnovují technologické vybavení již řadu let. Máte-li zájem požádat o dotaci na rok 2023, kontaktujte nás v MěK. Rády vám poskytneme potřebné informace i podporu při sepsání žádosti. Uzávěrka příjmu žádostí je do 10. prosince 2022.

Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám

V roce 2020 vyšly aktualizované publikace „STANDARD PRO DOBROU KNIHOVNU“ a „SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM : Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.“. První publikace přináší základní informace k vymezení služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi a kraji. Druhá specifikuje podpůrné služby knihoven poskytovaných v rámci programu regionálních funkcí.
Publikace si můžete již nyní stáhnout jako soubor PDF na
https://ipk.nkp.cz/aktuality/nove-standardy.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

vzniklo při Moravské zemské knihovně v Brně s cílem nabízet poradenství v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny i interiérového designu. Jeho posláním je být k ruce zřizovatelům knihoven i knihovníkům, kteří chtějí své knihovny vylepšovat. Podrobně na stránkách zde.

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Upozorňujeme, že na základě GDPR by obce měly schválit novou podobu knihovního řádu a jejich knihovny by měly od 25. 5. 2018 začít používat nové přihlášky pro čtenáře. Více informací nalezenete v dokumentu Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny. V této příručce naleznete nejen vzor knihovního řádu a přihlášek, ale také spoustu dalších důležitých informací.

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří, po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).
Přístup do databáze je přes: http://knihovnici.kjm.cz/


Automatizace

Od prosince 2019 jsou všechny knihovny obvodu Svitavy připojeny do systému Tritius reks.

K obnově počítačového vybavení  využíváme  dotačních řízení Ministerstva kultury VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven).


Plán revizí na rok 2023

  • Obecní knihovna v Chrastavci
  • Obecní knihovna Koclířov
  • Místní knihovna Lavičné
  • Obecní knihovna v Trstěnici

Pravidla pro půjčování výměnných souborů

  • Každá knihovna má nárok zapůjčit si z výměnného fondu nejméně 2x ročně soubor knih o minimálně 60 svazcích. Podle potřeb knihovny může být počet souborů i počet svazků v nich vyšší.
  • Tvorbu souborů i jejich distribuci do obsluhovaných knihoven zajišťuje MěK ve Svitavách. Knihovníci si však mohou knihy do souborů vybírat z výměnného fondu i sami.
  • Výpůjční doba výměnných souborů je 6 měsíců. Soubor se nemusí vrátit jako celek, po dohodě s MěK je možné výpůjční dobu některých knih prodloužit (pokud tyto knihy nemá již zamluveny jiná knihovna)
  • Ke každému souboru obdrží knihovna seznam dodaných knih a jejich převzetí potvrdí knihovník či zástupce obecního úřadu svým podpisem.
  • Výpůjčky knih ze souborů výměnného fondu se evidují v knihovnách stejně jako výpůjčky z vlastního fondu.
  • Ztrátu nebo poškození knih z výměnného fondu je knihovna povinna nahlásit v MěK. Za ztrátu může MěK požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném vydání, finanční náhradu (cena knihy + 40,- Kč za zpracování) nebo totéž dílo v jiném vydání.

Webové stránky

Ke zřízení vlastní webové stránky mohou malé obecní knihovny použít šablonu webu, kterou nabízí zdarma (nebo za symbolický poplatek s ohledem na počet obyvatel obce) Knihovna města Hradce Králové na www.webknihovny.cz .


Dokumenty ke stažení:
Deník knihovny na rok 2022 ke stažení:
Roční výkaz o knihovně za rok 2022: