Obvod Svitavy

Služby knihovnám obvodu Svitavy v rámci regionálních funkcí zajišťují:

Marcela Kloudová (kl@booksy.cz)  Mgr. Monika Lžičařová (lz@booksy.cz)

tel. kontakt: 461 533 295


Aktuálně

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VISK 2024

MAGNESIA LITERA

Spolek litera vyhlašuje nominace 23. ročníku cen Magnesia Litera. Slavnostní vyhlášení těchto cen bude 8. dubna 2024 na ČT ART.  O nejoblíbenější beletristickou knihu mohou čtenáři hlasovat zde. Všechny medailonky knih a autorů nominovaných od roku 2015 jsou k dispozici na https://www.youtube.com/@magnesialitera2482. Všechny tyto medailonky mohou knihovny zcela volně a bez omezení využít pro vlastní aktivity.

VÝSTAVY PRO KNIHOVNY ZDARMA

MALÝ TVOŘIVEC – pracovní listy pro děti v knihovnách

KNIHOVNICKÝ ANDĚL 2022

Cena Knihovnický anděl je udělována jednou za pět let vždy v rámci výročí Krajské knihovny v Pardubicích nejlepším knihovnicím a knihovníkům regionu. V roce 2022 byla oceněna paní Vlasta Jirušová, knihovnice Obecní knihovny v Opatově. Moc gratulujeme.

Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám

V roce 2020 vyšly aktualizované publikace „STANDARD PRO DOBROU KNIHOVNU“ a „SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM : Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.“. První publikace přináší základní informace k vymezení služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi a kraji. Druhá specifikuje podpůrné služby knihoven poskytovaných v rámci programu regionálních funkcí.
Publikace si můžete již nyní stáhnout jako soubor PDF na
https://ipk.nkp.cz/aktuality/nove-standardy.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

vzniklo při Moravské zemské knihovně v Brně s cílem nabízet poradenství v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny i interiérového designu. Jeho posláním je být k ruce zřizovatelům knihoven i knihovníkům, kteří chtějí své knihovny vylepšovat. Podrobně na stránkách zde.

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Upozorňujeme, že na základě GDPR by obce měly schválit novou podobu knihovního řádu a jejich knihovny by měly od 25. 5. 2018 začít používat nové přihlášky pro čtenáře. Více informací nalezenete v dokumentu Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny. V této příručce naleznete nejen vzor knihovního řádu a přihlášek, ale také spoustu dalších důležitých informací.

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanka je v současné době v rekonstrukci.

Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří, po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).

Nyní je z této stránky přístup k sérii webinářů a workshopů z listopadu 2022, zaměřených na knihovníky a knihovnice, kteří připravují vzdělávací programy pro žáky základních škol.
Přístup je přes: http://knihovnici.kjm.cz/


Automatizace

Od prosince 2019 jsou všechny knihovny obvodu Svitavy připojeny do systému Tritius reks.

K obnově počítačového vybavení  využíváme  dotačních řízení Ministerstva kultury VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven).


Plán revizí na rok 2024

 • Knihovna Brněnec
 • Obecní knihovna v Dětřichově
 • Obecní knihovna v Janově
 • Obecní knihovna v Opatovci
 • Místní knihovna Sklené

Pravidla pro půjčování výměnných souborů

 • Každá knihovna má nárok zapůjčit si z výměnného fondu nejméně 2x ročně soubor knih o minimálně 60 svazcích. Podle potřeb knihovny může být počet souborů i počet svazků v nich vyšší.
 • Tvorbu souborů i jejich distribuci do obsluhovaných knihoven zajišťuje MěK ve Svitavách. Knihovníci si však mohou knihy do souborů vybírat z výměnného fondu i sami.
 • Výpůjční doba výměnných souborů je 6 měsíců. Soubor se nemusí vrátit jako celek, po dohodě s MěK je možné výpůjční dobu některých knih prodloužit (pokud tyto knihy nemá již zamluveny jiná knihovna)
 • Ke každému souboru obdrží knihovna seznam dodaných knih a jejich převzetí potvrdí knihovník či zástupce obecního úřadu svým podpisem.
 • Výpůjčky knih ze souborů výměnného fondu se evidují v knihovnách stejně jako výpůjčky z vlastního fondu.
 • Ztrátu nebo poškození knih z výměnného fondu je knihovna povinna nahlásit v MěK. Za ztrátu může MěK požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném vydání, finanční náhradu (cena knihy + 40,- Kč za zpracování) nebo totéž dílo v jiném vydání.

Webové stránky

Ke zřízení vlastní webové stránky mohou malé obecní knihovny použít šablonu webu, kterou nabízí zdarma (nebo za symbolický poplatek s ohledem na počet obyvatel obce) Knihovna města Hradce Králové na www.webknihovny.cz .


Dokumenty ke stažení:
Deník knihovny na rok 2024:
Roční výkaz o knihovně za rok 2023: