Zákon 106/1999 Sb.

Informace povinně zveřejňované na základě zák. 109/199 sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

1. Název subjektu:

 Městská knihovna ve Svitavách

2. Důvod a způsob založení:

Městská knihovna ve Svitavách je dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, základní knihovnou s univerzálním fondem. Plní funkci městské knihovny s působností na území města Svitavy a je pověřena Krajskou knihovnou v Pardubicích výkonem regionálních funkcí pro 113 knihoven na území okresu Svitavy.

Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací města Svitavy od 1.ledna 2003.

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení:

Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
tel. 461533295
datová schránka: hgb7kz
e-mail: knihovna@booksy.cz
webové schránky: www.booksy.cz

5. Případné platby lze poukázat na účet: 182072661/0300 ČSOB, a.s.

6. IČO: 75003171
7. DIČ:  CZ 75003171

8. Dokumenty:

9. Příjem žádostí o informace a dalších podání:

Potřebné informace naleznete v následujícím dokumentu – obecná ustanovení.

10. Úhrady za poskytnutí informací:

11. Výroční zprávy

  • V roce 2015 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2016 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2017 byla písemně podána jedna žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádost vyřídila ředitelka knihovny, podaná informace nebyla zpoplatněna.
  • V roce 2018 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2019 byla písemně podána jedna žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádost vyřídila ředitelka knihovny, podaná informace nebyla zpoplatněna.
  • V roce 2020 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2021 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2022 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2023 nebyly podány žádné žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.