Díla nedostupná na trhu

Městská knihovna ve Svitavách uzavřela s Národní knihovnou smlouvu na využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu. Registrovaní uživatelé tak nyní mohou studovat plné texty digitalizovaných dokumentů vydaných na území České republiky, které jsou na Seznamu děl nedostupných na trhu, a to knižní vydání vydaná do roku 2003, periodika vydaná před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2013 včetně.

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu (včetně případných dalších vydání, i upravených). Kromě toho Národní digitální knihovna obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné. Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služba je registrovaným uživatelům Městské knihovny ve Svitavách poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení. Umožňuje vyhledání a online čtení dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie. Dokumenty se zobrazí po volbě “Díla nedostupná na trhu,” označeny jsou oranžovým zámkem.

Dílo nedostupné na trhu
Veřejné dílo
Neveřejné dílo
Oranžový zámek
lze zobrazit odkudkoliv
registrovaným čtenářem MVK
Žádný zámek
lze zobrazit
odkudkoliv kýmkoliv
Šedý zámek
lze zobrazit pouze
v prostorách Národní knihovny
lze číst,
nelze tisknout a stahovat
lze číst,
tisknout i stahovat
lze číst jen v NK