Kriminacht 2024

Městská knihovna Litomyšl, Městská galerie Litomyšl a Městská knihovna ve Svitavách v rámci projektu KRIMINACHT 2024 vyhlašují třetí ročník literární SOUTĚŽE pro děti a mládež o nejlepší krimipovídku nebo komiks na téma: POMSTA BUDE SLADKÁ.

Soutěž je určena žákům základních a středních škol.

Účastníci soutěže mají za úkol napsat DETEKTIVNÍ POVÍDKU nebo nakreslit KOMIKS.

Povídka o maximálním rozsahu 3 stránky A4, komiks bez omezení rozsahu. Děj příběhu musí mít kriminální zápletku.

Nejlepší povídku a komiks v každé kategorii odměníme deskovými hrami a knihami s detektivní tematikou. Vyhlášení vítězů proběhne 31. 5. 2024 v rámci festivalu KRIMINACHT. S díly vybraných žáků se tak seznámí i naši přední autoři detektivního žánru, kteří se akce zúčastní.

Každá přihlášená práce musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení autora,
  2. kategorii, ve které se účastní soutěže,
  3. název povídky (komiksu) a text,
  4. kontakt na autora nebo jeho zákonného zástupce
  5. u prací přihlášených školou také adresu školy a emailovou adresu školy,
  6. souhlas s publikováním ve sborníku.

Soutěžní kategorie:

  • Kategorie A (1.- 4. třída)
  • Kategorie B (5.- 6. třída)
  • Kategorie C (7.- 9. třída)
  • Kategorie D (střední škola)

Soutěžní práce se všemi náležitostmi přijímáme na dětském oddělení Městské knihovny Litomyšl (Smetanovo nám. 50, 570 01 Litomyšl) nebo na emailové adrese knihovna@litomysl.cz. Obálku (e-mail) označte heslem KRIMINACHT SOUTĚŽ.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 15. DUBNA 2024. Porota složená ze zástupců galerie a knihoven přečte všechny práce anonymně a pod přidělenými čísly oboduje. Užší výběr děl pošle k posouzení vybranému spisovateli. Letos nám posouzení literárních prací přislíbil Pavel Hénik, který určí první tři místa v každé kategorii a předá ceny.

Dokument ke stažení