Odpověď na žádost ze dne 9. dubna 2019

Odpověď na žádost ze dne 9. dubna 2019 o poskytnutí informací týkající se všech zakázek Městské knihovny realizovaných firmami Hikele, s.r.o. (ičo 26006111), Jan Hikele (ičo 60890002), HV stavební, s.r.o. (ičo 27536785) a HaH energy, s.r.o. (ičo 01743953) od roku 2010 do současnosti, od kdy do kdy byly zakázky realizovány, v jaké výši, z jakých zdrojů byly hrazeny a jaký byl postup výběru zhotovitele.

Dokument s odpovědí