Placení poplatků

Registrační a sankční poplatky, ztráty knih:
bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate
– bezhotovostně platbou na účet 182 072 661/0300 (ČSOB), VS číslo čtenářské průkazky
– platební kartou v oddělení pro dospělé
– v hotovosti na jednotlivých odděleních

Návod na placení prostřednictvím platební brány Comgate
Online platby registračních poplatků a upomínek je možné uskutečnit z jakéhokoliv místa a zařízení, postačí jen připojení na internet. Platbu můžete zadat velmi jednoduše, hned po přihlášení do Vašeho čtenářského konta v knihovním katalogu Tritius, prostřednictvím služby platební brány společnosti ComGate.

Když se přihlásíte, tak se po rozkliknutí přímo pod Vaším jménem v pravém horním rohu zobrazí roletka s přehledem informací o Vašem kontu, jednou z nich je i záložka Moje poplatky. Tu si rozkliknete a uvidíte stav Vašich poplatků a také políčko o úhradě. Pak už na něj stačí jenom kliknout a jste přesměrováni přímo na platbu dlužné částky. Nebo můžete na dlužnou částku kliknout přímo pod Vaším jménem a dostanete se už rovnou na informaci o částce, kterou máte uhradit. Pod ní je už umístěno pole na proklik k úhradě a propojení se s platební bránou.

Podmínky užití on-line plateb na portálu tritius.booksy.cz
Identifikační údaje provozovatele prodejního místa (dále je „knihovna“)
Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
IČO 75003171

Adresa:
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
Tel. 461533295
knihovna@booksy.cz

Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách prostřednictvím služby ComGate v knihovním katalogu tritius.booksy.cz Městské knihovny ve Svitavách. Tímto způsobem může uživatel knihovny uhradit uživatelské poplatky dle Ceníku služeb a poplatků knihovny související s poskytováním knihovních a informačních služeb. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách knihovny. Knihovna je oprávněna měnit obchodní podmínky (Ceník služeb), jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na uvedené webové stránce. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webu knihovny zde. Informace o zpracování osobních údajů jsou souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa
Městská knihovna ve Svitavách
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
IČO 75003171

Adresa:
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
Tel. 461533295
knihovna@booksy.cz

Poskytovatel platební brány

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payements, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhají České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Náklady na dodání
Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.