Půjčování přenosného přehrávače

1. Přenosný přehrávač se půjčuje registrovaným čtenářům starším 15 let s platnou registrací půl roku a vyrovnanými závazky vůči MěKSy.

2. Čtenář s MěKSy uzavře smlouvu o výpůjčce.

3. Přehrávač se půjčuje absenčně na 31 dnů bez možnosti prodloužení.

4. Čtenář je povinen prokázat se při půjčování i vrácení platným občanským průkazem.

5. Sankční poplatek v případě nevrácení přehrávače ve stanoveném termínu činí 10 Kč za každý započatý den.