Letní prázdninová doba

Revize knihovního fondu

Je víra skutečně neslučitelná s moderní vědou?

Je víra skutečně neslučitelná s moderní vědou?

Čtvrtek 20. června 2019 / 18:00 hod. / aula Fabriky

Srdečně Vás zveme na přednášku, jejímž obsahem bude analýza způsobu získávání poznání o světě kolem nás pomocí metod současné vědy spolu s jejími přednostmi a nedostatky. Bohužel pro mnoho lidí jsou pojmy věda a víra ve vzájemném rozporu, ale je tomu skutečně tak? Jak můžeme správně přistoupit k životu, abychom nepodlehli materialistické doktríně nebo nebyli podvedeni klamnou vírou? Přednášet bude Jan Reiss, profesí matematik, který se také zabývá nejstaršími texty – starobylými védami psanými sanskrtem. Dodnes jsou inspirací pro mnoho vědců, ale jejich přínos spočívá především v praktických aplikacích, které mohou zlepšit každodenní život každého z nás. Vstupné dobrovolné.

Beseda s Erikem Taberym

Beseda s Erikem Taberym

Úterý 28. května 2019 / 18:00 hod. / klub Tyjátr

„Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na sociální síti má větší dosah než systematická práce investigativních novinářů“, říká novinář, publicista a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Erik Tabery píše komentáře především o domácí politice, za které získal několik ocenění, např. novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Je autorem úspěšných knih Vládneme, nerušit (2006) a Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše (2017), v které popisuje dobrodužnou cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu.

Akce se koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného Proměna společnosti za posledních 30 let.

Čtenářský klub se spisovatelkou Markou Míkovou

Marka Míková

Středa 22. května 2019 / 16:00 hod. / dětské oddělení

Marka Míková je autorkou knih pro děti (např. Roches a Bžunda, Knihafoss, Mrakodrapy), věnuje se loutkoherectví, je principálkou spolku Loutky v nemocnici, pro který píše a režíruje divadelní hry. Zpívala a hrála v kapelách Dybbuk a Zuby nehty, v rádiu Limonádový Joe působila jako moderátorka. Čtenářský klub je určen pro děti od tří do sedmi let.

Aktivita je realizována v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.