Prázdninové aktivity pro děti

Milé děti, zapojte se do naší prázdninové aktivity!

…pokračovat ve čtení »

Dotazník – Cizojazyčná literatura

Během dvou let jsme díky projektu Moravské zemské knihovny rozšířili fond cizojazyčné literatury o 365 knih v celkové hodnotě téměř 85 tisíc korun. Jedná se především o současnou beletristickou tvorbu a zastoupeny jsou všechny světové jazyky – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, ale také např. slovenština. V současné době se zpracovává dotační titul, který by i nadále zajistil dodávání cizojazyčné literatury do vybraných center, mezi které patří také naše knihovna. Projekt můžete podpořit tím, že vyplníte následující dotazník.
Děkujeme.

Otevírací doba o letních prázdninách

Otevírací doba červenec - srpen 2018

Autorské čtení s Josefem Pánkem

Josef Pánek čerstvým držitelem ceny Magnesia Litera

Čtvrtek 31. května 2018 / 18:00 hod. / bar u knihovny

Městská knihovna vás srdečně zve na autorské čtení z knihy Láska v době globálních klimatických změn od čerstvého držitele ceny Magnesia Litera za prózu Josefa Pánka. „Kniha Josefa Pánka (1966) Láska v době globálních klimatických změn (Argo 2016) je jak stylově, tak tematicky absolutně překvapivá a svébytná, jelikož je naprosto nezávislá na jakémkoliv (ať módním, či tradičním) literárním trendu – v české próze hotový zázrak. Pánek sám se živí vědou, obor výpočetní molekulární genetika. Ukázka z rozhovoru.

Upozornění na změny Knihovního řádu a ceníku

Dne 18. června 2018 vejde v platnost nový Knihovní řád, jehož součástí je i nový ceník, který upravuje registrační a sankční poplatky a některé poplatky za služby. Dále upozorňujeme, že doba pro vyzvednutí rezervovaných knih se zkracuje na týden. Nový Knihovní řád reflektuje požadavky na nakládání s osobními údaji vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vejde v účinnost 25. 5. 2018. Další informace o tom, jak knihovna s osobními údaji nakládá a k čemu je využívá, si můžete přečíst pod odkazem Ochrana osobních údajů..