Obvod Svitavy

Služby knihovnám obvodu Svitavy v rámci regionálních funkcí zajišťují:

Marcela Kloudová (kl@booksy.cz)  Mgr. Monika Lžičařová (lz@booksy.cz)

tel. kontakt: 461 533 295


Aktuálně

VISK24

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení. Uzávěrka žádostí je do 10. prosince 2023.

VÝSTAVY PRO KNIHOVNY ZDARMA

Nová výstava zachycuje proměnu českých knižních obálek od konce 19. století do 60. let 20. století. Ukázku panelů této výstavy společně s informacemi, jak výstavu získat, najdete na stránce https://www.vystavy-pro-knihovny-zdarma.cz/l/kniha-jako-umelecke-dilo/.

MAGNESIA LITERA 2023

MALÝ TVOŘIVEC

Vyšlo již nové podzimní číslo elektronického časopisu Malý tvořivec. Nabízí i tentokrát širší využití, neboť vychází ve třech verzích – české, anglické a ukrajinské.

KNIHOVNICKÝ ANDĚL 2022

Cena Knihovnický anděl je udělována jednou za pět let vždy v rámci výročí Krajské knihovny v Pardubicích nejlepším knihovnicím a knihovníkům regionu. Letos byla oceněna paní Vlasta Jirušová, knihovnice Obecní knihovny v Opatově. Moc gratulujeme.

VISK 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení VISK (veřejná informační centra knihoven). Z programu VISK3 knihovny budují i obnovují technologické vybavení již řadu let. Máte-li zájem požádat o dotaci na rok 2023, kontaktujte nás v MěK. Rády vám poskytneme potřebné informace i podporu při sepsání žádosti. Uzávěrka příjmu žádostí je do 10. prosince 2022.

Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám

V roce 2020 vyšly aktualizované publikace „STANDARD PRO DOBROU KNIHOVNU“ a „SLUŽBY KNIHOVEN KNIHOVNÁM : Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.“. První publikace přináší základní informace k vymezení služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi a kraji. Druhá specifikuje podpůrné služby knihoven poskytovaných v rámci programu regionálních funkcí.
Publikace si můžete již nyní stáhnout jako soubor PDF na
https://ipk.nkp.cz/aktuality/nove-standardy.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

vzniklo při Moravské zemské knihovně v Brně s cílem nabízet poradenství v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny i interiérového designu. Jeho posláním je být k ruce zřizovatelům knihoven i knihovníkům, kteří chtějí své knihovny vylepšovat. Podrobně na stránkách zde.

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Upozorňujeme, že na základě GDPR by obce měly schválit novou podobu knihovního řádu a jejich knihovny by měly od 25. 5. 2018 začít používat nové přihlášky pro čtenáře. Více informací nalezenete v dokumentu Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny. V této příručce naleznete nejen vzor knihovního řádu a přihlášek, ale také spoustu dalších důležitých informací.

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří, po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).
Přístup do databáze je přes: http://knihovnici.kjm.cz/


Automatizace

Od prosince 2019 jsou všechny knihovny obvodu Svitavy připojeny do systému Tritius reks.

K obnově počítačového vybavení  využíváme  dotačních řízení Ministerstva kultury VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven).


Plán revizí na rok 2023

  • Obecní knihovna v Chrastavci
  • Obecní knihovna Koclířov
  • Místní knihovna Lavičné
  • Obecní knihovna v Trstěnici

Pravidla pro půjčování výměnných souborů

  • Každá knihovna má nárok zapůjčit si z výměnného fondu nejméně 2x ročně soubor knih o minimálně 60 svazcích. Podle potřeb knihovny může být počet souborů i počet svazků v nich vyšší.
  • Tvorbu souborů i jejich distribuci do obsluhovaných knihoven zajišťuje MěK ve Svitavách. Knihovníci si však mohou knihy do souborů vybírat z výměnného fondu i sami.
  • Výpůjční doba výměnných souborů je 6 měsíců. Soubor se nemusí vrátit jako celek, po dohodě s MěK je možné výpůjční dobu některých knih prodloužit (pokud tyto knihy nemá již zamluveny jiná knihovna)
  • Ke každému souboru obdrží knihovna seznam dodaných knih a jejich převzetí potvrdí knihovník či zástupce obecního úřadu svým podpisem.
  • Výpůjčky knih ze souborů výměnného fondu se evidují v knihovnách stejně jako výpůjčky z vlastního fondu.
  • Ztrátu nebo poškození knih z výměnného fondu je knihovna povinna nahlásit v MěK. Za ztrátu může MěK požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném vydání, finanční náhradu (cena knihy + 40,- Kč za zpracování) nebo totéž dílo v jiném vydání.

Webové stránky

Ke zřízení vlastní webové stránky mohou malé obecní knihovny použít šablonu webu, kterou nabízí zdarma (nebo za symbolický poplatek s ohledem na počet obyvatel obce) Knihovna města Hradce Králové na www.webknihovny.cz .


Dokumenty ke stažení:
Deník knihovny na rok 2022 ke stažení:
Roční výkaz o knihovně za rok 2022: