Provozní řád pro využívání Internetu a počítačové techniky Městské knihovny ve Svitavách

 1. Internet v Městské knihovně ve Svitavách je zpřístupněn bezplatně jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především ke studijním účelům.
 2. Každý uživatel je povinen seznámit se s knihovním a provozním řádem internetu a řídit se jeho ustanoveními, respektovat pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny a zabezpečování řádného chodu služeb.
 3. Registrovaným čtenářům je umožněn bezplatný přístup k internetu ve studovně po dobu 60 minut. Podmínkou je platná registrace, předložení platného čtenářského průkazu a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně. Po uplynutí časového limitu je možné si za přístup k výpočetní technice připlatit dle platného ceníku.
 4. Neregistrovaní uživatelé knihovny mohou zdarma využít přístupu na internet na terminálu u knihovny. Uživatelé v tomto případě pracují s internetem individuálně, ze strany pracovníků knihovny jim není poskytována žádná podpora ani konzultace. Z technických důvodů není nabízena služba tisku z PC (v případě potřeby je na základě domluvy možné využít tiskárny ve studovně za poplatek dle ceníku).
 5. Internet ve studovně je pro neregistrované uživatele knihovny přístupný pouze za poplatek po předložení průkazu uživatele studovny, který je vystaven při první návštěvě po předložení občanského průkazu. Po dohodě s pracovníkem studovny je možné si přístup k internetu za poplatek prodloužit. Poplatek se vždy platí předem. Bez předložení průkazu uživatele studovny nebude umožněn přístup k internetu.
 6. V knihovně je k dispozici zdarma wi-fi připojení na vyžádání. Zásuvky neslouží k nabíjení mobilních zařízení.
 7. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 8. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 9. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek dle platného ceníku. Před použitím vlastního externího disku je třeba jej zkontrolovat obsluhou studovny antivirovým programem.
 10. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.
 11. Městská knihovna ve Svitavách neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
 12. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 13. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení konfigurací Windows, Internet Explorer či jiného programového vybavení.
 14. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periférii nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC.
 15. Je zakázáno hraní počítačových her, pouze na vyhrazených PC v dětském oddělení je hraní her dovoleno.
 16. Čtenář se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 17. Čtenář musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 18. Veškeré náklady, které knihovně vzniknou v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je čtenář povinen uhradit.
 19. Do Městské knihovny ve Svitavách nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy, ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců knihovny.
 20. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a zachovávat základní etické normy.
 21. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. Tímto nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.
 22. Uživatel, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje provozní řád a knihovní řád Městské knihovny ve Svitavách, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny.

29. srpna 2016
Mgr. Marta Bauerová
ředitelka