Lekce jsme schopni připravit dle Vašich požadavků po vzájemné dohodě. Není nutné lekce zaměřovat pouze na literaturu 20. – 21. století. Zároveň jsme v případě Vašeho zájmu ochotni pomoci s přípravou pracovních listů k maturitní zkoušce.

 • Exkurze knihovnou – seznámení se službami knihovny, s rozdělením fondu, vyhledávání v katalogu….
 • Lekce zaměřená na práci se slovníky ČJ a jazykovými příručkami (př. SSČ, Slovník českých synonym, Slovník nespisovné češtiny, Slovník jazykovědné terminologie apod.), případně připravíme lekci podle potřeby učitele (např. pouze se SSČ apod.).
 • Lekce postavené na prvcích tzv. kritického čtení

Česká literatura 20. – 21. století

 1. Andronikova – Zvuk slunečních hodin
 2. Boučková – Rok kohouta
 3. Boučková – Šíleně smutné povídky
 4. Denemarková – Peníze od Hitlera
 5. Dousková – Hrdý Budžes
 6. Dousková – Oněgin byl Rusák
 7. Dousková – Darda
 8. Hájíček – Rybí krev
 9. Halter – Pražský kabalista
 10. Holan – Terezka Planetová
 11. Hrubín – Romance pro křídlovku
 12. Hůlová – Paměť mojí babičce (Stanice Tajga, Macocha)
 13. Kafka – Proměna (komiks)
 14. Koubek – Matky
 15. Legátová – Jozova Hanule
 16. Němec – Dějiny světla
 17. Pilátová – Žluté oči vedou domů
 18. Pilátová – Má nejmilejší knížka
 19. Reiner – Básník (Román o Ivanu Blatném)
 20. Romské pohádky (M. Hübschmannová)
 21. Ryšavý – Lesní chodci
 22. Soukupová – Zmizet
 23. Stančík – Mlýn na mumie
 24. Štindl – Mondschein
 25. Topol – Trnová dívka
 26. Tučková – Žítkovské bohyně
 27. Urban – Santiniho jazyk
 28. Wernish
 29. Zmeškal – Milostný dopis klínovým písmem

Světová literatura 20. – 21. století

 1. Benderová – Zvláštní smutek citronového koláče
 2. Brautigan – V melounovém cukru
 3. Burgess – Mechanický pomeranč
 4. Capote – Snídaně u Tiffanyho
 5. Cave – A uzřela oslice anděla
 6. Coelho – Alchymista
 7. Eco – Jméno růže
 8. Falcones – Katedrála moře
 9. Fowles – Sběratel, Francouzova milenka
 10. Fulghum – Všechno, co opravdu potřebuju znát,….
 11. Haddon – Podivný případ se psem
 12. Houellbecq – Elementární částice
 13. Jelineková – Pianistka
 14. Kraussová – Dějiny lásky
 15. Martell – Pí a jeho život
 16. Maslowská – Červená a bílá
 17. Maslowská – Zabila jsem naše kočky, drahá
 18. McCarthy – Cesta
 19. McCarthy – Hranice
 20. McCarthy – Suttree
 21. McCarthy – Tahle země není pro starý
 22. McCoy – Koně se přece střílejí
 23. McEwan – Betonová zahrada
 24. Merle – Smrt je mým řemeslem
 25. Morrisonová – Domov
 26. Morrisonová – Milovaná
 27. Murakami – Na jih od hranic, na západ od slunce
 28. Musil – Zmatky chovance Törlesse
 29. Paasilina – Stará dáma vaří jed
 30. Palahniuk – Ukolébavka
 31. Pamuk – Bílá pevnost
 32. Plathová – Pod skleněným zvonem
 33. Queneau – Stylistická cvičení
 34. Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
 35. Saramago – Kain
 36. Sorokin – Den opričníka
 37. Sorokin – Telurie
 38. Süskind – Parfém
 39. Williams – Louka modrých dětí
 40. Wu – Peříčko v bouři
 41. Zamjatin – My
 • Arnošt Lustig (autorův život, práce s texty: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Colette, odborný text Osvětim)
 • Karel Čapek (autorův život, práce s dramatem Adam Stvořitel, práce s odborným textem – A. Haman)
 • Postmoderna (tvorba vlastního textu, aluze a intertextualita, práce s texty)
 • Jazykovědné slovníky a příručky
 • Úvod do publicistického stylu