Střední školy

Nabídka lekcí informačního vzdělávání pro střední školy

Vzdělávací programy, exkurze:

Knihovna a vy (exkurze)

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Knihovna jako vzdělávací instituce, poskytované služby, knižní fond, druhy dokumentů, pokročilá práce s on-line katalogem, kombinované vyhledávání, MVS

Psaní a prezentace odborných textů

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Zdroje a způsoby získání informací, myšlenkové mapy, orientace v odborném textu, psaní referátů, seminárních prací, strukturace textu, citace, prezentace

Informační gramotnost – lze aplikovat na libovolné téma či učivo

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Vyhledávání na internetu, relevantní zdroje informací, hodnocení informací, hoaxy, hodnocení na Wikipedii

Mediální gramotnost

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Jak vznikají zprávy v médiích, druhy médií a jejich vlastníci, jak si ověřit pravdivost zpráv

E-knihy

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Seznámení s E-knihami, jejich výhody, díla volná a licenční, praktická ukázka půjčování elektronických knih prostřednictvím aplikace v mobilu, povinná četba v E-knihách

Připravíme jakýkoli program na vaše přání.
Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz, zdena.ovadova@gmail.com