Střední školy

Nabídka lekcí informačního vzdělávání pro střední školy
(délka trvání lekce cca 60 min)

Knihovna a vy.
– knihovna jako vzdělávací instituce, poskytované služby, knižní fond, druhy dokumentů, pokročilá práce s on-line katalogem, kombinované vyhledávání, MVS

Psaní a prezentace odborných textů
– zdroje a způsoby získání informací, orientace v odborném textu, psaní odborného textu, editace textu, korektury, citace, prezentace

Citace
– jak správně citovat zdroje, práce s portálem citace.com

Půjčování E-knih
– praktická ukázka půjčování elektronických knih prostřednictvím aplikace v mobilu

Připravíme jakýkoli program na vaše přání.
Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz