Book-cool-in

[bukulín] je název pro projekt studentů Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Tento projekt je zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti především u dětí a mladistvých ve věku 12 až 16 let. Za cíl si ovšem klademe oslovit i jiné věkové skupiny, upozornit je na problematiku poklesu čtenářství a prostřednictvím různých akcí a kampaní je „přivést“ ke knihám a do knihoven.


Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Také naše knihovna se k tomuto projektu připojuje a plně jej podporuje.


Fakta o projektu Čtení pomáhá

 • Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
 • Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Knihy

 • Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola).
 • V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. Cílový stav je minimálně 100 knih v každé kategorii
 • V nejmladší a střední kategorii vybrala první knihy veřejnost v anketě O nejlepší knihu pro děti a mládež. Do ankety nominuje knihy odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejstarší kategorii vybrala knihy odborná porota přímo.

Hlasování o nejlepší knihu pro děti a mládež

 • Projekt Čtení pomáhá společně s Českou televizí, MF DNES, Lidovými novinami a iDnes.cz vyhlásil soutěž o nejlepší knihu pro děti a mládež.
 • Výchozí knihy pro hlasování vybrala odborná porota, jejímž předsedou je Zdeněk Svěrák a členy Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a zástupci partnerů projektu. Se svými nominacemi však mohli přijít i všichni hlasující.
 • Vítězem v kategorii 3.–5. třída je kniha Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové
 • Vítězem v kategorii 6.–9. třída je kniha Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry
 • Nejvíce hlasů mimo nominované knihy v kategorii 3.–5. třída obdržela kniha Pippi Dlouhá punčocha od Astrid Lindgrenové
 • Nejvíce hlasů mimo nominované knihy v kategorii 6.–9. třída obdržela série knih Hraničářův učeň od Johna Flanagana

Charity

 • Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, bude projekt Čtení pomáhá vybírat ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.
 • Předpokládáme, že ročně podpoříme více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10 milionů korun. V každém okamžiku bude v projektu k dispozici pro hlasování minimálně 10 charit. Tím bude zajištěno, že peníze se k potřebným dostanou dříve. Po úspěšném naplnění charity bude nabídka doplněna o další.

Partneři projektu

Česká televize, MF DNES, Lidové noviny, iDnes.cz, Lidovky.cz, Frekvence 1, Evropa 2

Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz.  


Knížka pro prvňáčka – projekt Městské knihovny ve Svitavách ve spolupráci se SKIP

(Svazerm knihovníků a  informačních pracovníků)

Ač v  letošním školním  roce už knížka pro prvňáčka z finančních důvodů neměla být  (ministerstvo školství reorganizací zrušilo jakoukoli její podporu),,  podařilo se autorce tohoto projektu  paní Ivaně Hutařové z Pedagogické knihovny , získat prostředky přes Národní knihovnu v Praze a zajistit tisk v  nakladatelství Triton, takže knížka pro prvňáčka bude. Autorem se stal M. Kratochvíl , ilustrovala Renáta Fučíková a jmenuje se  Školníci (Komu patří škola). Podle ukázky, kterou jsem mohla na autorském čtení slyšet  je určena pro zdatnější čtenáře.

A teď k projektu samotnému. Jeho cílem je, aby děti získaly kladný vztah ke čtení. Vzhledem k omezenému počtu knih je potřeba úzce spolupracovat s knihovnou a zároveň je možné se do projektu přihlásit pouze prostřednictvím veřejné knihovny a to nejpozději do 10. ledna 2012!!!  Ve školním roce 2011/2012 nebude tento projekt součástí pasování, takže se můžete svobodně rozhodnout, kde a kdy knížky v průběhu měsíce června dětem předáme. Ráda se přizpůsobím Vaším podmínkám. (Jsem ochotna přijít na školní akademii, jen tak  do třídy  nebo třeba  v den předávání vysvědčení (maxim. 2 různé školy, dopravuji se na kole) a knížku můžeme předat spolu s paní učitelkou jako odměnu prvňáčkům… )

Pokud se do projektu zapojíte, měli byste se všemi dětmi v měsících leden – duben navštívit nejméně 2x Městskou knihovnu. Předpokládejme, že děti tyto prostory neuvidí poprvé, navštívily nás už s MŠ a absolvovaly tak základní exkurzi. Proto si při vaší návštěvě můžete domluvit individuální hravý program.

Z naší nabídky se jeví jako nevhodnější k 1. návštěvě program :

Abecedov  jehož cílem je  seznámení se  s knihovnou a povoláním knihovníka. Děti při něm zařazují písmenka, zkoušejí paní knihovnici a učí se tak hravě udržovat v knihovně pořádek. Na závěr mohou samy volně prozkoumat co je zajímá.

Při druhé návštěvě si pak mohou zasoutěžit:

Pohádková soutěž I - na základě ukázek, obrázků, různých úkolů   děti hádají názvy pohádek, pohádkových postav,  jména ilustrátorů apod. , celá soutěž je zaměřena na klasické pohádky. Také po jejím skončení si děti mohou volně vybírat pěkné knížky k prohlížení.

Všechny programy mohou být doplněny nebo změněny  na základě přání a potřeb paní učitelky, návštěvu stačí domluvit týden dopředu.

Jestli Vás tento projekt zaujal, vyplňte přihlášku a můžete mne zahrnout dotazy případně navrhnout změny, zaúkolovat co byste si od návštěvy knihovny představovaly apod.

Na setkání s dětmi a Vámi se těší

Jindra Soudková, e-mail: so@booksy.cz, tel.: 605 926 496