Pravidla pro půjčování her

Půjčování

 1. Deskové hry jsou evidovány v dětském oddělení Městské knihovny ve Svitavách.

 2. Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.

 3. Deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně ve Svitavách.

 4. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.

 5. Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

 6. Před půjčením je čtenář povinen zkontrolovat obsah hry ; čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.

Vracení

 1. Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.

 2. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.

 3. Při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu.

 4. Při vrácení deskové hry obdrží čtenář potvrzení.