Pravidla pro půjčování stolních a deskových her

Půjčování:

 • deskové hry jsou evidovány v dětském oddělení Městské knihovny ve Svitavách
 • absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení
 • deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně ve Svitavách
 • pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty
 • čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
 • před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce, seznam všech komponentů je součástí hry

Vracení:

 • čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu
 • v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu
 • v případě ztráty celé hry je čtenář povinen uhradit pořizovací cenu hry plus poplatek za zpracování
 • při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu
 • při vrácení deskové hry obdrží čtenář potvrzení o vrácení