Proměna Městské knihovny

Proměna Městské knihovny ve Svitavách na kreativní a vzdělávací centrum pro děti a dospívající mládež

Cílem projektu MAP II a Implementace MAP ORP je podpořit vzdělávání na základních a mateřských školách v regionu ORP Svitavy prostřednictvím aktivit z oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti. Svitavská knihovna, která je součástí Multifunkčního, kulturního a komunitního centra Fabrika, se dlouhodobě věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti jednotlivých věkových skupin dětí a žáků. Cílem je mj. proměna knihovny na kreativní a vzdělávací centrum pro děti, žáky a dospívající mládež a místo pro mezigenerační setkávání.

Aktivity realizované v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti:

Kufr plný knih

Projekt je koncipován jako modifikace projektu, který proběhl před několika lety ve Velké Británii pod názvem Kufr plný knih. Jeho cílem je dostat co nejblíže ke čtenářům různých věkových kategorií (předškoláci, první a druhý stupeň ZŠ) současnou kvalitní knižní produkci. Záměrem je, aby si děti mohly vybrat, přečíst, ale také si ponechat knihu, která je osloví, a získaly tak možnost vytvořit si během školního roku základ vlastní domácí knihovničky. Každé dítě zapojené do aktivity obdrželo „kufr“ (plátěný batůžek), do něhož dostává každý měsíc tři nové knihy (sada je na daný měsíc pro všechny děti vždy stejná). Z těchto knih další měsíc dvě vrátí, jednu si nechá doma. Dostane opět novou sadu tří knih a scénář se opakuje. Takto po deset měsíců. Každému dítěti tedy na konci školního roku zůstane doma 10 knih.

Knihy vybírají ve vzájemné spolupráci učitelé a knihovníci, nejčastěji podle principu 1 kniha – knihovník, 1 kniha – učitel, 1 kniha – dětská odborná publikace. Na „rozdávání“ knih jsou navázány další aktivity – návštěva knihovny a práce s vybranou knihou, cílená spolupráce s pedagogem.

Kluby

Každý měsíc probíhají v knihovně kluby pro děti a mládež. První pondělí v měsíci je to filmový klub pod vedením Michala Kadlece. Vybírány jsou především filmy, které vznikly na základě literární předlohy, popř. takové, které by mohly tématem a způsobem zpracování zaujmout mladou generaci. V minulém školním roce to byly tituly: Hvězdy nám nepřály (John Green), Osvícení (Stephen King), Farma zvířat (George Orwell), Pravidla moštárny (John Irving), Velký Gatsby (F. S. Fitzgerald), Juno, Truman show a Annie Hall. Klub je určen pro žáky od 13 let a veřejnost.

První středa v měsíci patří fanouškům fantasy literatury. Klub vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, které se specializuje na žánry sci-fi, fantasy, horor, komiksy, gamebooksy a karetní a deskové hry. Určen je pro děti od 8 do 12 let.

Druhou středu v měsíci pak probíhá čtenářský klub pro nejmenší děti od 3 do 7 let, jehož náplní je práce s knihou – vyprávění, předčítání a tvoření.

Další aktivity realizované v rámci MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy ve školním roce 2018/2019:

 • Den poezie – přednáška prof. Jaroslava Provazníka na téma pohádky a jejich význam v raném vývoji dítěte, nesoutěžní přehlídka recitačních vystoupení, praktický seminář – poradenství recitátorům
 • Jak dětem číst, aby je to bavilo, aneb 10 zásad předčítajícího – přednáška herečky a pedagožky Markéty Světlíkové
 • Beseda pro školu a čtenářský klub se spisovatelkou a loutkoherečkou Markou Míkovou
 • Skládačka s básničkami a ilustracemi žáků 7. A ZŠ Riegrova, kteří se inspirovali knihou Sheila Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš. S ní pracovali v rámci aktivity Kufr plný knih. Skládačka poslouží jako motivace pro další žáky zapojené do aktivity.

Další aktivity realizované v rámci MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy ve školním roce 2019/2020:

 • Den poezie s básníkem Radkem Malým
 • Čtenářský klub s regionální autorkou Alenou Vorlíčkovou, autorkou projektu Pohádky pro společné čtení
 • Seminář pro pedagogy Dobré čtivo, aneb, co a jak s dětmi číst, aby je to bavilo

Další aktivity realizované v rámci MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy ve školním roce 2020/2021:

 • Přednáška MUDr. Martina J. Stránského na téma Děti a technologie
 • Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – nákup montessori pomůcek a didaktických pomůcek do tzv. tematických kufříků (matematická a čtenářská pregramotnost, čas kolem nás)
 • Venkovní hra Hádanky s knihovnou – na pěti místech ve městě, která jsou spjata s knihou (např. knihobudky), děti hledaly neúplné básničky, doplňovaly rýmy a plnily úkoly. Celkem se zúčastnilo 47 dětí.
 • Filmový kvíz, kvíz na téma Harry Potter a Hrdinové knižních sérií. Celkem odpovědělo 97 zájemců.