Česko-polská mozaika

Městská knihovna ve Svitavách se zapojila do projektu, který jsme nazvali Česko-polská mozaika a jehož cílem je popularizace polské kultury v našem regionu. Naším partnerem se stala knihovna základní školy v městečku Ladek-Zdrój. Během následujícího roku a půl budeme prostřednictvím workshopů, autorských čtení a besed seznamovat děti a veřejnost s osobnostmi polské kultury a polskými tradicemi. Součástí projektu jsou také výměnné pobyty žáků či nákup polské překladové literatury. Prostřednictvím těchto aktivit chceme na jedné straně ukázat specifika polské kultury, na druhé straně poukázat na blízkost našich kultur a zároveň vytvořit prostor pro sdílení společných zážitků.

V dubnu měli příležitost poznat partnerské město Ladek-Zdroj zástupci města Svitavy, v červnu se přijedou seznámit se Svitavami zástupci města Lade-Zdroj. První akcí pro veřejnost je workshop s autorem dětských knih Marcinem Mortkou a jeho dvorní ilustrátorkou Martou Kurczewskou. Další aktivitou bude v červnu street teachnig v parku Jana Palacha s polskou dobrovolnicí Magdou Szot.


Workshop se spisovatelem Marcinem Mortkou a ilustrátorkou Martou Kurczewskou

Pátek 12. května 2017 / 16:00 hod. / dětské oddělení

Lądek-Zdrój? Už jste toto sousloví někdy slyšeli? Vzpomenete si, v jaké souvislosti? Ekonomické? Politické? Historické? Kulturní? Jakým jazykem nám zní? A napadlo vás někdy, jak to máme s polským jazykem? Rozumíme mu? Co naše mladá generace? A nestálo by za to, abychom se o tom společně pobavili? Třeba v knihovně a při příjemném setkávání s osobnostmi polského kulturního života?

Začněme třeba zajímavou besedou s polským spisovatelem Marcinem Mortkou, autorem úspěšných dětských knih o Vikingu Tappim, které vydává brněnské nakladatelství Host (dobrodružné příběhy přátel z Šeptajícího lesa, kteří vědí, že „opravdové přátelství nepřemůže ani oheň, ani led“ a že i ten nejmenší může přispět k celkovému dobru). Marcin Mortka je překladatel z angličtiny a norštiny (v současné době se z důvodu návštěvy České republiky učí česky J), píše především fantasy literaturu pro dospělé, v posledních čtyřech letech se věnuje psaní pro děti a mládež. Zároveň s ním nás navštíví i dvorní ilustrátorka jeho knih paní Marta Kurczewská.

Akce se koná v rámci projektu nazvaného Česko-polská mozaika, partnerem naší knihovny je škola v lázeňském městečku Ladek-Zdrój se svojí školní knihovnou. V rámci projektu proběhnou setkání s osobnostmi polské kultury i výměnné pobyty žáků. Cílem je seznámit svitavskou veřejnost s našimi sousedy, s jejich kulturou i tradicemi.

 


Žijí mezi námi – street teaching v parku

Čtvrtek 15. června 2017 / 14:00 hod. / park Jana Palacha u knihobudky

Zveme všechny zájemce na cyklus pořadů zaměřený na kulturu jiných národů zachycenou v knihách pro děti. Společně budeme vycházet z knižních ukázek převážně pohádkového charakteru, jež přečte pozvaný host, rodilý mluvčí, ve svém rodném jazyce. Poté se pokusíme o překlad do češtiny a „ochutnáme“ tak charakter cizího jazyka. Vzápětí se pustíme do tvořivých aktivit.  Tentokrát se v rámci projektu „Česko-polská mozaika“ zaměříme na Polsko a polštinu. Naším milým hostem bude slečna Magda Szot, polská dobrovolnice z Mateřského centra Krůček.

Navazující tvořivý a hravý program bude vycházet z přečteného textu (polského překladu knih Martina Sodomky) a polských reálií a je určen dětem od 6 do 9 let. Těšíme se na vás ve čtvrtek 15. června ve 14.00 hodin v parku Jana Palacha u knihobudky. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v dětském oddělení knihovny.

 


Návštěva z partnerské základní školy Janusza Korczaka v Ladku-Zdroju

Ve dnech 23. a 24. října nás navštívilo celkem 45 žáků s doprovodem z naší partnerské školy z polského městečka Ladek – Zdroj. První den jsme po oficiálním přivítání, ubytování a prohlídce Fabriky a knihovny vyrazili na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne byla připravena aktivita v knihovně zaměřená na porozumění češtině a významu slov, a to prostřednictvím našich čtenářských placek. Přidanou hodnotou byla možnost vyrobit si placku vlastní. O jejich výrobu byl takový zájem, že si některé děti nechaly dobrovolně ujít i volný program ve městě. Úterní dopoledne jsme strávili v muzeu. Děti se prostřídaly ve dvou skupinách. Pro jednu byl připraven sklářský workshop, druhá skupina byla historikem Radoslavem Fikejzem zábavnou formou seznámena  s ranou historií Svitav. Přestože nám nepřálo počasí a museli jsme zrušit návštěvu Vodárenského lesu, věříme, že si děti i dospělí pobyt u nás užili. A my se těšíme na prosincovou návštěvu Ladku-Zdroju!


Jak chutná Polsko

Úterý 24. října 2017 / 17:00 hod. / bar u knihovny

V úterý 24. října vás v rámci realizovaného projektu Česko-polská mozaika zveme na komponovaný večer nazvaný Jak chutná Polsko. Součástí večera bude seznámení s naším  partnerským městem Ladek-Zdroj, ochutnávka polské kuchyně a představení nadace Kukátko (Fundacja Kukatko), která vznikla jako reakce na stále rostoucí zájem o českou kulturu v Polsku. Svou činností se snaží o podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi polskou a českou společností. Jednou z aktivit Nadace je projekt „Jak chutná Polsko“, který představuje knižní publikaci, ve které se známé osobnosti českého kulturního dění  snaží odbourávat rezervovaný vztah Čechů k polské kuchyni. Nadaci představí její předsedkyně Anna Wanik. Přijďte se o tom, „jak chutná Polsko“ přesvědčit 24. října v 17.00 hodin do baru u knihovny.


Návštěva polského města Ladek-Zdroj

Ve dnech 5. a 6. prosince jsme v rámci projektu Česko-polská mozaika navštívili město Ladek-Zdroj. Našimi hostiteli byla naše partnerská základní škola Janusza Korczaka. Výměnného pobytu se zúčastnila třída 3. B ZŠ T. G. Masaryka, která s námi aktivně spolupracuje, a děti, které se zapojily do celoroční hry knihovny na podporu čtenářské gramotnosti Lovci perel. Program pobytu byl v duchu Mikuláše a Adventu. Součástí byly výtvarné a hudební dílny, sportovní utkání a terénní hra, která nás zavedla do historických lázní s léčebnými prameny. Největší zážitek byla pro děti jízda koňským spřežením. Děti měly také možnost prohlédnout si městečko Ladek-Zdroj a nakoupit si domů suvenýry. Děti si pobyt užily a všichni jsme ocenili pohostinnost a milou společnost těch, kteří se nám během pobytu věnovali.


Setkání s polskou režisérkou Krystynou Krauze a promítání filmu Bratříček Karel

Úterý 23. ledna 2018 / 18:00 hod. / klub Tyjátr

Polská dokumentaristka Krystyna Krauze vystudovala politologii na univerzitě v Gdaňsku, kde se v druhé polovině 80. let angažovala v polském opozičním hnutí a od roku 1988 působila v československo-polském hnutí Solidarita. Po změně režimu vystudovala dramaturgii na pražské DAMU, scenáristiku na Státní vysoké filmové, televizní a divadelní škole v Lodži a Katedru dokumentární tvorby na FAMU. Do polštiny přeložila přes tři desítky divadelních textů českých autorů (Petr Zelenka, Pavel Kohout, Ivan Vyskočil, David Drábek, Karol Sidon ad.) a pro polskou a českou televizi natočila řadu dokumentů. Za šíření dobrého jména české kultury obdržela v roce 2014 od ministra kultury ČR medaili Artis Bohemiae Amicis. O rok později získala z rukou polského prezidenta Zlatý kříž za zásluhy.

Krystyna Krauze natočila dokument o Karlu Krylovi, který měl premiéru 17. listopadu 2016. Rekapituluje život legendárního písničkáře od narození po smrt a ukazuje, jakou roli měl Karel Kryl v novodobé polské historii. Srdečně zveme 23. ledna v 18:00 hodin do klubu Tyjátr na promítání filmu Bratříček Karel a na setkání s polskou režisérkou Kristýnou Krauze.

Akce se koná v rámci projetu knihovny „Česko-polská mozaika“.


Petr Vavrouška: Polské duše

Pondělí 12. února 2018 / 17:00 hod. / bar u knihovny

Petr Vavrouška je bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Působil v krizových oblastech (v Afghánistánu, Pákistánu a Makedonii), zúčastnil se dvou olympiád a vysílal ze základního tábora Mount Everestu. Jako zahraniční zpravodaj působil v Rusku, Polsku, Pobaltí, Bělorusku a na Slovensku. Za svou práci v Českém rozhlase získal mnoho ocenění. Je také autorem knih Ruské duše a Polské duše. Kniha Polské duše představuje osobnosti polského národa a zároveň ukazuje na společnou historii Čechů a Poláků. Beseda s Petrem Vavrouškou o jeho zkušenostech s pobytem v Polsku, o Polácích a jejich vztahu k nám proběhne 12. února v 17:00 hodin v baru u knihovny.

Akce se koná v rámci projetu knihovny „Česko-polská mozaika“.


Návštěva z partnerské základní školy Janusza Korczaka v Ladku-Zdroju

Ve dnech 20. a 21. března nás již podruhé navštívili žáci a učitelé z naší partnerské školy z polského městečka Ladek – Zdroj. První den jsme se po oficiálním přivítání, ubytování a prohlídce knihovny podívali do Ottendorferova domu, kde sídlila nejstarší knihovna na Moravě. Prohlídli jsme si původní sál a muzeum esperanta s bustou tvůrce esperanta – polského lékaře Ludvíka Lazara Zamenhofa. První den jsme měli pro děti připraven program v knihovně – kvíz týkající se Česka, jehož cílem bylo především získání znalostí o naší republice. Odpoledne jsme navštívili ZŠ T.G. Masaryka, která je naší partnerskou školou v rámci projektu. Děti zde nejvíce zaujala relaxační místnost a knihovna, kde děti mohou trávit přestávky. Před večeří jsme se šli projít do Vodárenského lesa a na stadion. Druhý den jsme se rozdělili na dvě skupiny, pro jednu byl připraven workshop se svitavským spisovatelem a ilustrátorem Martinem Sodomkou, pro druhou kovářský workshop v muzeu. Věříme, že se dětem i jejich doprovodu u nás líbilo a my se těšíme do Polska ve dnech 12.-13. dubna.


České a polské komiksové příběhy

V pasáži Fabriky bude v průběhu dubna ke zhlédnutí výstava komiksů, které interpretují literární texty českých a polských autorů. Jedním z nich je reprodukce románu Marka Šindelky Chyba, dále adaptace povídky Olgy Tokarczukové a jejího románu Anna In v hrobech světa. Dalším vystavovaným dílem je komiks Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel. „Dnes, kdy se hranice různého druhu opět začínají objevovat kolem nás i mezi námi, má komiks se svým univerzálním jazykem obrazů šanci zůstat jedním z médií, která nám umožňují vzájemně komunikovat navzdory všem hranicím a bez ohledu na ně,“ říkají kurátoři výstavy Wojciech Birek a Piotr Machlajewski.

Akce probíhá v rámci projektu „Česko-polská mozaika“.


Návštěva městečka Ladek-Zdroj

Ve dnech 12. a 13. dubna jsme již podruhé navštívili naši partnerskou školu Janusza Korczaka v městečku Ladek-Zdroj. Výměnného pobytu se zúčastnili žáci ze Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách. Opět pro nás byl připraven bohatý program. Po přivítání a úvodním programu ve škole (vystoupení dětí, které uspěly ve školní talentové soutěži) jsme se přemístili do kulturního centra, kde byly připraveny aktivity společné pro české i polské děti (krátké promítání pohádek a poznávání jejich hlavních hrdinů, vymalovávání pexesa, pohybová aktivita). Po obědě jsme šli na Borůvkovou horu, která se nachází na česko-polské hranici. Dětem se hodinový výstup zpočátku moc nepozdával, nicméně nakonec si procházku v krásném počasí užily. Odměnou jim byly krásné výhledy z rozhledny. Druhý den jsme jeli do Medvědí jeskyně, kde jsme strávili celé dopoledne. Po obědě jsme šli na radnici, kde se s námi rozloučil i pan starosta, protože projekt Česko-polská mozaika na polské straně již v dubnu končí. Pobyt v městečku Ladek-Zdroj i jeho blízkém okolí se nám moc líbil a děti poznaly něco málo z polské kultury i historie.


Workshop s polskou ilustrátorkou Aleksandrou Cieślak

Čtvrtek 10. května 2018 / 16:00 hod. / dětské oddělení knihovny

Alexandra Cieslak (1981) je absolventka Fakulty grafiky Akademie výtvarného umění ve Varšavě. Kreslí a píše knihy pro děti i dospělé. V roce 2017 vydalo nakladatelství Baobab knížku Dodělej si knihu, která je určena pro mládež i dospělé a inspirativně a vtipně vypráví o tvůrčím procesu vzniku knihy, typografii, o vztazích mezi slovem a obrazem i o knize obecně. Přijďte 10. května v 16:00 hodin do knihovny a staňte se umělci – spisovateli, básníky, ilustrátory a typografy. Kniha získala prestižní ocenění Bologna Ragazzi Award 2017 („Nobelova cena za dětskou literaturu“). Workshop je určen pro všechny ve věku od 10 do 100 let. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Česko-polská mozaika“ za finanční podpory fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.


Poznejte Oskara Schindlera pomocí geolokační hry

Pokud chcete netradiční formou poznat příběh slavného svitavského rodáka Oskara Schindlera, můžete vyzkoušet hru určenou pro chytré telefony. Ta vznikla v rámci projektu Česko-polská mozaika ve Svitavách ve spolupráci s historikem Radoslavem Fikejzem z Městského muzea a galerie ve Svitavách, který poskytl cenné materiály a informace jako podklad ke hře.

Mimo to, že se seznámíte s příběhem slavného rodáka, dozvíte se, jak se změnila podoba Svitav od dob Schindlerova života, ale také si projdete autentická místa spojená s osudem průvodce. Můžete tedy i virtuálně navštívit Schindlerův pracovní tábor v Brněnci. Právě tam byla zřízena jedna z mnoha poboček polského tábora Gross Rosen, v níž pod Schindlerovou ochranou přežilo holocaust na 1200 převážně polských Židů. Starosta města David Šimek k tomu dodává: „Věřím, že tuto novou aktivitu uvítají jak návštěvníci našeho města, tak i místní obyvatelé. Každý nyní může díky této hře poznat zábavnou formou životní příběh Oskara Schindlera a zároveň i naše krásné město.“

Hru je možné odehrát v jakémkoli ročním období, s malými dětmi, s kočárkem i na vozíčku. V průběhu cesty na hráče čeká mnoho místních historických zajímavostí při plnění úkolů, které jim bude průvodce po cestě zadávat. Plnění hry trvá cca jednu hodinu a je vhodné vzít si s sebou peníze na vstup do muzea.

Pro prvních 15 uživatelů, kteří hru úspěšně odehrají až do konce, a to nejpozději do konce září, jsou připraveny špičkové powerbanky IWO P48 s kapacitou 18000 mAh v hodnotě cca 1250 Kč.

Více informací: www.geofun.cz/oskar-schindler-tesi-me/
Odkaz pro stažení hry do chytrého telefonu: qr.geofun.cz/410


Setkání s Mariuszem Suroszem

Čtvrtek 13. září 2018 / 18:00 hod. / bar u knihovny

Mariusz Surosz je polský novinář, esejista a historik, který od roku 2011 žije v Praze. Vystudoval historii a filozofii, působil v několika nakladatelstvích a v současné době přispívá do polských novin a časopisů. Je autorem knih „Pepíci: dramatické století Čechů polskýma očima“ („Pepíci“ je zlidovělé polské označení pro Čechy)“ a „Ach, ty Češky“. Obě knihy pojednávají o různých osobnostech českých dějin a české kultury od založení Československa po současnost. Autorské čtení a beseda s Mariusezem Suroszem proběhne ve čtvrtek 13. září v 18:00 hodin v baru u knihovny. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Česko-polská mozaika“ za finanční podpory fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.