II. stupeň ZŠ

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí pro 2. stupeň

Vzdělávací programy, exkurze:

Bludiště knihovnou

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Exkurze po knihovně, druhy dokumentů, piktogramy, řazení beletrie, řazení naučné literatury, MDT, práce s on-line katalogem, klíčová slova, jednoduché či pokročilé vyhledávání (v závislosti na věku)

Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Jak vznikají zprávy v médiích, druhy médií a jejich vlastníci, jak si ověřit pravdivost zpráv, hra na novináře

Jak pracovat s odborným textem

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Zdroje a způsoby získání informací, myšlenkové mapy, orientace v odborném textu, psaní referátů, seminárních prací, strukturace textu, citace, prezentace

Informační gramotnost – lze aplikovat na libovolné téma či učivo

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Vyhledávání na internetu, relevantní zdroje informací, hodnocení informací, hoaxy, hodnocení na Wikipedii

Bezpečnost na internetu

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Návod, jak zabezpečit svůj počítač či mobil, jaká používat hesla, oprávnění, zálohování, zveřejňování informací na sociálních sítích, citlivé údaje, phishing, kyberšikana

E-knihy

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Seznámení s E-knihami, jejich výhody, díla volná a licenční, praktická ukázka půjčování elektronických knih prostřednictvím aplikace v mobilu, povinná četba v E-knihách

Komiks – cesta ke čtenářství

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Jak vzniká komiks, rysy komiksů, ukázka různých komiksů, čtení komiksových příběhů, spojení textu s výtvarným uměním

Programy – beletrie:

Nad knihami Ivy Procházkové (témata identity dětí, problémy technologického pokroku, problémy dospívání, rozvodu a neúplných rodin, otevřené vztahy, erotika, rasové a ekologické problémy, život s handicapem)

Nad knihami Ivony Březinové (Řvi potichu, brácho – téma autismu, Vire, padni! – doba covidová, Bez bot – tělesné postižení po úraze, Holky na vodítku – závislosti ad.)

Hurdová, V.: Agnes a Zakázaná hora (dobrodružný příběh, téma seberozvoje)

Horváthová, T.: Sydney (My dva z B.) (o přežívání v bezvýchodných situacích, alkoholismus rodičů)

Deník Anne Frankové – komiks (téma deníku, 2. světová válka)

Škola Malého stromu (téma útlaku indiánů, program s audio ukázkami)

Rauer, V.: Na Seně (příběh dospívání, chlapecké party a spousta průšvihů)

Programy ze školních osnov:

Komenský v komiksu

William Shakespeare

Připravíme jakýkoli program na vaše přání.
Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz, zdena.ovadova@gmail.com