II. stupeň ZŠ

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí pro 2. stupeň

Bludiště knihovnou (exkurze)
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Exkurze po knihovně, literární žánry, piktogramy, řazení beletrie,
řazení naučné literatury, MDT, práce s on-line katalogem, klíčová slova,
jednoduché či pokročilé vyhledávání (v závislosti na věku)

Fenomén Young adult
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Co je to young adult literatura a proč zažívá boom? Nové žánry v literatuře pro mládež (contemporary, dystopie ad.), specializovaná nakladatelství, představení novinek z oblasti young adult a middle grade, hra na booktubery

Dívka s pomeranči
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Filozofické otázky, existenciální otázky
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Seznámení s příběhem norského spisovatele Josteina Gardnera. Čtení s předvídáním a tabulkou odpovědí. Společná diskuze.

Nad knihami Ivy Procházkové
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Sociální, politická, rodinná
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Seznámení s knihami Uzly a Pomeranče a Soví zpěv. Metody vysuzování z ilustrací, volné psaní, četba anotací a ukázek, práce s podvojným deníkem (trojitým zápisníkem), spolupráce ve dvojicích

Komiks – cesta ke čtenářství
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Co je to komiks, jak vzniká, forma komiksů, postavy (nejen
superhrdinové), komiksové žánry, ukázky různých komiksů, čtení
komiksových příběhů, pracovní listy s úkoly

Jan Ámos Komenský v komiksu
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Život J. A. Komenského byl doslova thriller – plný napětí a emocí;
životní etapy učitele národů, jeho role (učitel, kazatel, spisovatel), ukázky z
knihy Kláry Smolíkové – S Komenským do komiksu, hledání informací z
doprovodné výstavy, práce s pracovními listy

Deník Anne Frankové
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Co je to deník, deníky fiktivní X autentické, životní příběh Anne
Frankové, ukázky z různých forem vydání jejího deníku (komiksový, knižní,
audiokniha), hra na přežití, on-line úniková hra

Agnes a Zakázaná hora
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, seberozvoj
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Kniha Veroniky Hurdové je pohádkovou fantasy, která se věnuje
tématům sebepoznání, seberozvoje, překonání strachu a pomíjivosti života.
Práce s knihou metodou E-U-R, četba ukázek, pracovní listy, sdílení.

Škola malého stromu
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Téma útlaku Indiánů, kdo byli Čerokíové, ukázky z knihy Forresta
Cartera, poslech audio-ukázky, ukázka z filmu, metoda Pětilístek

Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Jak vznikají zprávy v médiích, druhy médií a jejich vlastníci, jak si
ověřit pravdivost zpráv, hra na novináře

Jak pracovat s odborným textem
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Zdroje a způsoby získání informací, myšlenkové mapy, orientace v
odborném textu, psaní referátů, seminárních prací, strukturace textu, citace,
prezentace

Informační gramotnost – lze aplikovat na libovolné téma či učivo
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Vyhledávání na internetu a v tištěných zdrojích, relevantní zdroje
informací, hodnocení informací, hoaxy, hodnocení na Wikipedii

Bezpečnost na internetu
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45/90 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Návod, jak zabezpečit svůj počítač či mobil, jaká používat hesla,
oprávnění, zálohování, zveřejňování informací na sociálních sítích, citlivé
údaje, phishing, kyberšikana

E-knihy
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45 min (nebo dle domluvy)
Anotace: Seznámení s E-knihami, jejich výhody a nevýhody, díla volná a
licenční, praktická ukázka půjčování elektronických knih prostřednictvím
aplikace v mobilu, povinná četba v E-knihách

Připravíme jakýkoli program na vaše přání. Všechny lekce se snažíme dělat interaktivně, zapojit žáky do jejich průběhu. Využíváme metod RWCT. Časový rozsah lekce uzpůsobíme vašim potřebám.
Zde odkaz na náš kalendář akcí, kde můžete vybrat termín, který by vám vyhovoval. Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem.
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz, zdena.ovadova@gmail.com