Nabídka lekcí pro ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia - lekce jsou postaveny na prvcích tzv. kritického čtení.

 • Benderová – Zvláštní smutek citrónového koláče (6. – 8. třída) - Pocity člověka, který se cítí osamělý, má zvláštního bratra a do vínku dostane výjimečnou vlastnost, ačkoli neví, co si s ní má počít
 • Bezruč – Slezské písně (8., 9. třída) - Podle potřeby škol tematika sociální, národnostní i milostná tematika
 • Boccaccio – Dekameron (8., 9. třída) - Žánr novely a rámcová kompozice v renesančních příbězích, myšlení renesančního člověka
 • Carter – Škola malého stromu (6., 7. třída) - Příběh osiřelého indiánského chlapce v konfrontaci s postupující asimilací Indiánů
 • Čapek – Povídky z jedné a z druhé kapsy (7., 8. třída) - Žánr povídky, tematika povídek K. Čapka, práce s povídkou dle výběru školy
 • Čapek – R. U. R. (7., 8. třída) - Směřování Čapkových úvah ohledně budoucnosti a vývoje techniky, porovnání dramatického a odborného textu
 • Epos o Gilgamešovi – E. Petiška (6., 7. třída) - Putování za nesmrtelností, síla přátelství
 • Erben – Kytice (6. – 9. třída) - Balada jako žánr, vývoj balady od lidové až k umělé baladě, práce s vybranou Erbenovou baladou dle výběru školy
 • Fowles – Sběratel (8., 9. třída) - Porovnání ich a er-formy v textu a žánr deníku jako možné stylistické postupy postmoderní prózy
 • Fuks – Pan Theodor Mundstock (8., 9. třída) - Motiv absurdity v chaotickém světě, vnitřní monology jako způsob výstavby moderního textu
 • Fulghum – Všechno, co opravdu potřebuju znát,…. (6., 7. třída) - Moderní povídka s přesahem, pohlazení po duši
 • Golding – Pán much (8., 9. třída) - Moderní próza o tom, co se může stát, když nastane absolutní svoboda
 • Haddon – Podivný případ se psem (7., 8. třída) - Téměř detektivní příběh autistického chlapce a jeho hledání maminky
 • Halter – Pražský kabalista (7., 8. třída) - Pověst o Golemovi v moderní verzi
 • Kafka – Proměna (8., 9. třída) - Pocity vykořenění a marnosti lidského úsilí v síti rodinných vztahů – práce s komiksem
 • Kundera – Směšné lásky (8., 9. třída) - Kam až může zajít nevinná hra – filosofický přesah jako prostředek postmoderní prózy
 • London – Tulák po hvězdách (8., 9. třída) - Kritika amerického vězeňství v tradičním románu počátku 20. století, příběh o mormonech
 • Maupassant – Kulička (8., 9. třída) - Naturalistický příběh o lidské povaze, popis a charakteristika jako prostředek ztvárnění postav
 • McCarthy – Cesta (6. – 9. třída) - Motiv světové katastrofy a silného vztahu otce a syna v moderním zpracování strohých obrazů i jazyka
 • McCoy – Koně se přece střílejí (8., 9. třída) - Motiv tzv. amerického snu s jeho důsledky
 • Morgenstern – Nové názvy přírodě (6., 7. třída) - Nonsensová poezie, její hravost a krása, podnět k vlastní tvořivosti
 • Neruda – Povídky malostranské (8., 9. třída) - Charakteristika a její využití v jednotlivých povídkách, mistrovství Nerudy v pomalém odkrývání charakteru, jazyková specifika textu 19. století (výběr povídky dle požadavku školy)
 • Neruda – Balady a romance (8., 9. třída) - Práce s žánrem balady a romance, humor v Nerudově tvorbě
 • Orwell – Farma zvířat (8., 9. třída) - Bajka jako žánr, její vývoj a moderní podoba
 • Paasilinna – Stará dáma vaří jed (8., 9. třída) - Humor a sociální tematika v severské literatuře, srovnání s pohádkou
 • Poláček – Bylo nás pět
 • Potok – Zebra a jiné povídky (7., 8. třída) - Tematika dětské práce srovnáním uměleckého a odborného textu
 • Queneau – Stylistická cvičení (8., 9. třída) - Práce s různými žánry inspirovaná jednoduchou událostí – uchopení stylistických útvarů jejich porovnáním
 • Remarque – Na západní frontě klid (8., 9. třída) - Téma 1. světové války a její odraz v různých literaturách, osud člověka, který jedná pod nátlakem
 • Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (8., 9. třída) - Žánr fantasy o lidech nadaných výjimečnými vlastnostmi
 • Romské pohádky (M. Hübschmannová) (7., 8. třída) - Jazyková i tematická specifika romských pohádek, srovnání mluveného a psaného projevu, event. historie Romů
 • Staré řecké báje a pověsti – E. Petiška (6., 7. třída) - Práce s konkrétní bájí dle požadavku školy, Odysseovo putování
 • Steinbeck – O myších a lidech (8., 9. třída) - Zamyšlení nad silou přátelství, ale i nad osudy námezdních dělníků
 • Zpěvy staré Číny (6., 7. třída) - Krása ústní lidové slovesnosti, verše milostné, vojenské i pijácké
 • Jak pracovat s odborným textem? (6. – 9. třída) - Podle požadavku školy nebo připravená lekce knihovny – způsob práce s odborným textem, jak ho strukturovat, aby se stal „schůdným studijním materiálem“
 • Gramatika - Připravíme jakoukoli gramatickou tematiku dle zadání školy/učitele
 • Stylistika - Připravíme jakýkoli stylistický útvar dle zadání školy/učitele
 • Literární poetika - Tropy a figury zábavnou formou, vyhledávání v textech
 • Literární druhy a žánry