Proměna studovny

Proměna studovny Městské knihovny ve Svitavách (RČ 22/007/19210/453/113/003925) z Programu rozvoje venkova SZIF

Popis projektu

Knihovny v současné nejsou pouze půjčovny knih, ale plní funkci komunitní a vzdělávací. Také Městská knihovna ve Svitavách realizuje řadu kulturních a vzdělávacích programů pro školy i veřejnost. V knihovně najdeme oddělení pro děti, oddělení pro dospělé čtenáře a studovnu. Studovna je určena ke studiu, relaxaci, pracovním aktivitám návštěvníků. Je zde wi-fi, poslechový koutek a příruční knihovna.

Cílem projektu je upravit studovnu, rozšířit počet studijních míst, zmodernizovat ji. Předmětem projektu je obnova stolů a obnova vybavení (sedacího nábytku).

Dojde k pořízení nového vybavení – jednací židle za stoly (13 ks), židle za PC – kancelářské židle (7 ks, z toho 1 ks pro obsluhu studovny), k pořízení taburetů (2 ks), obnově stolů k četbě a studiu (3 ks), obnově stolů na PC s předěly (6 ks) a pro tiskárny (1 ks), dále k pořízení taburetů (2 ks).

Projekt řeší nevyužitý potenciál prostoru a umožní tak komplexní činnost knihovny. Potřebnost proměny knihovny je dlouhodobým cílem a vizí, mj. i Rozvojového plánu města Svitavy 2014, v aktuálně platném znění.

Popis současného stavu a zdůvodnění projektu

Městská knihovna ve Svitavách sídlí od roku 2008 v prostorách Multifunkčního a kulturního centra Fabrika. Součástí knihovny je studovna, jejíž funkce se postupem času mění. Původně počítala především s dostatkem počítačových míst, kde se dalo připojit k internetu. S vývojem společnosti (internet jako součást domácností, wi-fi připojení) se jejich počet snižuje a přibývá odpočinkových a studijních míst. V současné době je studovna místem veřejného internetu s možností tisku a scanování. K dispozici je denní tisk. Návštěvníci ji využívají také k pracovním aktivitám, studenti k přípravě do školy a studiu. Celkem osm míst s využitím PC a tiskárny je rozmístěno na třech místech.

Původní stoly byly vyrobeny na míru a téměř všechny počítaly s umístěním PC. V současné době jsou tyto atypy nevyhovující, zabírají příliš mnoho místa, navíc musely být již upraveny a jsou tak poškozené. Uživatelé PC sedí naproti sobě, což není příliš komfortní. Židle jsou silně opotřebované – špinavé čalounění, nefunkční písty, prohnuté opěráky. Taktéž čalouněná křesla jsou opotřebovaná.

Výměnou stolů a posezení dojde k modernizaci, provzdušnění, zatraktivnění a zeefiktivnění prostoru.

Prostor bude moci být využíván i také na kolektivní práci v rámci programů pro školy, protože zde bude dostatek míst k sezení i pracovních ploch.

Nové vybavení bude vybízet uživatele k tomu, aby se na studovně cítili příjemně a trávili zde čas. Vybrali jsme židle, které jsou vhodné do prostoru jak z estetického tak praktického hlediska. Přihlížíme k tomu, že jsou hojně využívané, jedná se o židle ergonomické, nebude tedy docházet např. k ohýbání opěrek, jak tomu bylo u židlí původních. Záruka na všechny židle je 5 let.

Předmětem projektu je tedy pořízení vybavení – jednací židle (13 ks), kancelářské židle (7 ks), taburety na sezení (2 ks), obnova stolů – pro studium a čtení (3 ks), k PC s předěly (6 ks), stolku na tiskárny (1 ks).

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je proměna studovny Městské knihovny ve Svitavách na vzdělávací, studijní a relaxační místo. Počítače, tiskárny budou pouze na jedné straně, a dojde tak k rozšíření míst pro studium a četbě denního tisku. Obnovou stolů vznikne 12 plnohodnotných míst k sezení. Stoly k PC budou mít předěly, aby uživatelé měli pocit soukromí. Taburety jsou moderním doplňkem pro odpočinek k sedací soupravě, která se ve studovně nachází, nahradí původní, již opotřebovaná křesla.

Prostor bude využíván ke vzdělávacím aktivitám pro školy a veřejnost. Bude naplněn jeden z pilířů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027 „Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce“.

Přínosem bude také zvýšení estetiky a atraktivity prostoru knihovny.


Studovna v novém (uveřejněno ve zpravodaji Naše město 12/2022)

Studovna v knihovně slouží ke studiu a relaxaci, je místem veřejného internetu s možností tisku a skenování, k dispozici je wi-fi připojení, denní tisk či fond regionální a cizojazyčné literatury. Po 14 ti letech ve Fabrice jsme se rozhodli prostory studovny zrenovovat. Důvodem byl především opotřebovaný sedací nábytek, atypické stoly, které zabíraly příliš mnoho místa, a opotřebovaný koberec. Pořídili jsme nové stoly k četbě a studiu, stolky k PC, nové ergonomické židle ke stolům i k PC stolkům a dva taburety, které dodaly studovně moderní ráz. Studovna bude využívána také ke vzdělávacím programům pro školy a veřejnost. Cílem bylo prostor zefektivnit, zatraktivnit a provzdušnit, což se podařilo. Věříme, že se zde návštěvníci knihovny budou cítit dobře a budou zde trávit volný čas.

Žádost o dotaci na projekt Proměna studovny Městské knihovny ve Svitavách jsme podali na Státní zemědělský fond přes MAS Svitava, a.s. V současné době probíhají administrativní úkony a v případě úspěchu získáme dotaci 80%, tj. 160 tisíc korun.

Marta Bauerová