Česko-polská mozaika

Městská knihovna ve Svitavách se zapojila do projektu, který jsme nazvali Česko-polská mozaika a jehož cílem je popularizace polské kultury v našem regionu. Naším partnerem se stala knihovna základní školy v městečku Ladek-Zdrój. Během následujícího roku a půl budeme prostřednictvím workshopů, autorských čtení a besed seznamovat děti a veřejnost s osobnostmi polské kultury a polskými tradicemi. Součástí projektu jsou také výměnné pobyty žáků či nákup polské překladové literatury. Prostřednictvím těchto aktivit chceme na jedné straně ukázat specifika polské kultury, na druhé straně poukázat na blízkost našich kultur a zároveň vytvořit prostor pro sdílení společných zážitků.

V dubnu měli příležitost poznat partnerské město Ladek-Zdroj zástupci města Svitavy, v červnu se přijedou seznámit se Svitavami zástupci města Lade-Zdroj. První akcí pro veřejnost je workshop s autorem dětských knih Marcinem Mortkou a jeho dvorní ilustrátorkou Martou Kurczewskou. Další aktivitou bude v červnu street teachnig v parku Jana Palacha s polskou dobrovolnicí Magdou Szot.


Workshop se spisovatelem Marcinem Mortkou a ilustrátorkou Martou Kurczewskou

Workshop se spisovatelem Marcinem Mortkou a ilustrátorkou Martou Kurczewskou

Pátek 12. května 2017 / 16:00 hod. / dětské oddělení

Lądek-Zdrój? Už jste toto sousloví někdy slyšeli? Vzpomenete si, v jaké souvislosti? Ekonomické? Politické? Historické? Kulturní? Jakým jazykem nám zní? A napadlo vás někdy, jak to máme s polským jazykem? Rozumíme mu? Co naše mladá generace? A nestálo by za to, abychom se o tom společně pobavili? Třeba v knihovně a při příjemném setkávání s osobnostmi polského kulturního života?

Začněme třeba zajímavou besedou s polským spisovatelem Marcinem Mortkou, autorem úspěšných dětských knih o Vikingu Tappim, které vydává brněnské nakladatelství Host (dobrodružné příběhy přátel z Šeptajícího lesa, kteří vědí, že „opravdové přátelství nepřemůže ani oheň, ani led“ a že i ten nejmenší může přispět k celkovému dobru). Marcin Mortka je překladatel z angličtiny a norštiny (v současné době se z důvodu návštěvy České republiky učí česky J), píše především fantasy literaturu pro dospělé, v posledních čtyřech letech se věnuje psaní pro děti a mládež. Zároveň s ním nás navštíví i dvorní ilustrátorka jeho knih paní Marta Kurczewská.

Akce se koná v rámci projektu nazvaného Česko-polská mozaika, partnerem naší knihovny je škola v lázeňském městečku Ladek-Zdrój se svojí školní knihovnou. V rámci projektu proběhnou setkání s osobnostmi polské kultury i výměnné pobyty žáků. Cílem je seznámit svitavskou veřejnost s našimi sousedy, s jejich kulturou i tradicemi.

Česko-polská mozaika

 


Žijí mezi námi – street teaching v parku

Žijí mezi námi – street teaching v parku

Čtvrtek 15. června 2017 / 14:00 hod. / park Jana Palacha u knihobudky

Zveme všechny zájemce na cyklus pořadů zaměřený na kulturu jiných národů zachycenou v knihách pro děti. Společně budeme vycházet z knižních ukázek převážně pohádkového charakteru, jež přečte pozvaný host, rodilý mluvčí, ve svém rodném jazyce. Poté se pokusíme o překlad do češtiny a „ochutnáme“ tak charakter cizího jazyka. Vzápětí se pustíme do tvořivých aktivit.  Tentokrát se v rámci projektu „Česko-polská mozaika“ zaměříme na Polsko a polštinu. Naším milým hostem bude slečna Magda Szot, polská dobrovolnice z Mateřského centra Krůček.

Navazující tvořivý a hravý program bude vycházet z přečteného textu (polského překladu knih Martina Sodomky) a polských reálií a je určen dětem od 6 do 9 let. Těšíme se na vás ve čtvrtek 15. června ve 14.00 hodin v parku Jana Palacha u knihobudky. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v dětském oddělení knihovny.

 


Návštěva z partnerské základní školy Janusza Korczaka v Ladku-Zdroju

Ve dnech 23. a 24. října nás navštívilo celkem 45 žáků s doprovodem z naší partnerské školy z polského městečka Ladek – Zdroj. První den jsme po oficiálním přivítání, ubytování a prohlídce Fabriky a knihovny vyrazili na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne byla připravena aktivita v knihovně zaměřená na porozumění češtině a významu slov, a to prostřednictvím našich čtenářských placek. Přidanou hodnotou byla možnost vyrobit si placku vlastní. O jejich výrobu byl takový zájem, že si některé děti nechaly dobrovolně ujít i volný program ve městě. Úterní dopoledne jsme strávili v muzeu. Děti se prostřídaly ve dvou skupinách. Pro jednu byl připraven sklářský workshop, druhá skupina byla historikem Radoslavem Fikejzem zábavnou formou seznámena  s ranou historií Svitav. Přestože nám nepřálo počasí a museli jsme zrušit návštěvu Vodárenského lesu, věříme, že si děti i dospělí pobyt u nás užili. A my se těšíme na prosincovou návštěvu Ladku-Zdroju!


Jak chutná Polsko

Jak chutná Polsko

Úterý 24. října 2017 / 17:00 hod. / bar u knihovny

V úterý 24. října vás v rámci realizovaného projektu Česko-polská mozaika zveme na komponovaný večer nazvaný Jak chutná Polsko. Součástí večera bude seznámení s naším  partnerským městem Ladek-Zdroj, ochutnávka polské kuchyně a představení nadace Kukátko (Fundacja Kukatko), která vznikla jako reakce na stále rostoucí zájem o českou kulturu v Polsku. Svou činností se snaží o podporu a rozvoj vzájemných vztahů mezi polskou a českou společností. Jednou z aktivit Nadace je projekt „Jak chutná Polsko“, který představuje knižní publikaci, ve které se známé osobnosti českého kulturního dění  snaží odbourávat rezervovaný vztah Čechů k polské kuchyni. Nadaci představí její předsedkyně Anna Wanik. Přijďte se o tom, „jak chutná Polsko“ přesvědčit 24. října v 17.00 hodin do baru u knihovny.

Česko-polská mozaika


Návštěva polského města Ladek-Zdroj

Ve dnech 5. a 6. prosince jsme v rámci projektu Česko-polská mozaika navštívili město Ladek-Zdroj. Našimi hostiteli byla naše partnerská základní škola Janusza Korczaka. Výměnného pobytu se zúčastnila třída 3. B ZŠ T. G. Masaryka, která s námi aktivně spolupracuje, a děti, které se zapojily do celoroční hry knihovny na podporu čtenářské gramotnosti Lovci perel. Program pobytu byl v duchu Mikuláše a Adventu. Součástí byly výtvarné a hudební dílny, sportovní utkání a terénní hra, která nás zavedla do historických lázní s léčebnými prameny. Největší zážitek byla pro děti jízda koňským spřežením. Děti měly také možnost prohlédnout si městečko Ladek-Zdroj a nakoupit si domů suvenýry. Děti si pobyt užily a všichni jsme ocenili pohostinnost a milou společnost těch, kteří se nám během pobytu věnovali.