Služby

Oddělení pro dospělé čtenáře – (půjčovna, čítárna, studovna):

 • půjčování knih, časopisů a zvukových dokumentů
 • zámluvní služba
 • zajišťování MVS a MMVS
 • využívání Internetu
 • prezenční půjčování knih. fondu z příruční knihovny a publikace regionálního charakteru
  zodpovídání bibliografických dotazů
 • lekce knihovnicko-informatické výchovy SŠ a SOU
 • kopírování

Oddělení pro dětské čtenáře:

 • půjčování knih a časopisů
 • zámluvní služba
 • využívání Internetu
 • zodpovídání bibliografických dotazů
 • lekce knihovnicko-informatické výchovy pro a
 • organizování besed a soutěží pro děti

 

 • čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR, je povinen dodržovat výpůjční řád knihovny
 • při přihlašování zaplatí registrační poplatek, který na 1 rok činí 200 Kč
 • uživatelé nad 60 let 100 Kč
 • uživatelé nad 70 let zápisné neplatí
 • výpůjční doba je 1 měsíc
 • za poskytnutí specializovaných služeb knihovna vybírá poplatky, které jsou uvedeny v ceníku

Možnost prodloužení výpůjček z domova přes čtenářské konto. Po vyplnění přihlašovacích údajů se dostanete na seznam výpůjček, nad kterým je tlačítko pro prodloužení. Pro zobrazení Vašeho čtenářského konta zadejte posledních 5 čísel čárového kódu na rubu Vašeho čtenářského průkazu. Vaše tipy na nové knihy či chybějící díly můžete poslat pomocí formuláře nebo na e-mail.

Výpůjčky nelze prodloužit pokud:

 • od začátku výpůjčky uplynulo 70 dní
 • titul je rezervován dalším čtenářem
 • není zaplacena registrace
 • je dokument již upomínán

Služby pro nezaměstnané – využívání internetu a periodik k vyhledávání pracovních míst nabízíme nezaměstnaným zdarma (nutno předložit průkaz uchazeče o zaměstnání).

Služby pro slabozraké a nevidomé – zrakově postiženým spoluobčanům půjčujeme zdarma zvukové dokumenty (nahrávky literárních děl na CD).