Odpověď na žádost ze dne 5. října 2017

Odpověď na žádost ze dne 5. října 2017 o poskytnutí informací týkající se pracovních pozic a s tím souvisejících informací. Podrobné informace nebudou zveřejněny vzhledem k zákonu 101/2000 Sb.

Dokument s odpovědí