Důležité informace

Pravidla pro využívání počítače na dětském oddělení

 • Počítač v knihovně slouží především k vyhledávání informací na internetu a ke zpracování dokumentů.
 • Každý uživatel počítače musí nahlásit u výpůjčního pultu svůj příchod. Knihovník zapíše čas příchodu uživatele a číslo počítače, který bude využíván.
 • Uživatel, který potřebuje počítač ke studijním účelům má přednost
 • O důležitosti využití PC rozhoduje knihovník
 • Na 1 počítači smí být v jednu dobu maximálně 2 osoby

Doba užívání PC:

 • Čtenář knihovny (prokáže-li se průkazem) 1 hodina
 • Čtenář knihovny (zapomenutý průkaz) 30 min
 • Návštěvník – dle potřeby, max. 30 min

Na PC je zakázáno:

 • Měnit jakkoli pozadí pracovní plochy
 • Instalovat programy a hry
 • Použití jakýchkoli periferních zařízení (USB, mobil, CD, DVD atd.)
 • Konzumace jídla a pití na stanovišti PC (pít můžete u jiných stolů)
 • Za nevhodné chování bude uživatel vykázán

Při porušení řádu bude uživatel vykázán !!


Desatero pro školáky

 1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!
 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
 6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Listina dětských práv na internetu

 • Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
 • Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
 • Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
 • Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
 • Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
 • Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
 • Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
 • Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
 • Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
 • Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.