S knížkou do života (Bookstart)

Jedná se o mezinárodní projekt, který vznikl před více než čtvrtstoletím ve Velké Británii. Od roku 2018 se k němu připojily prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků také veřejné knihovny v ČR, včetně té naší. Cílem kampaně je rozvíjet čtenářství od útlého dětství a vést rodiče k pochopení významu společných chvil rodičů a dětí strávených nad knihou. U příležitosti slavnosti vítání občánků dostane každá rodina motivační sadu a poukaz na registraci do knihovny. V knihovně také probíhají pravidelné kluby, a to pro děti do tří let a pro děti od 3 do 7 let a jejich rodiče.

Bližší informace o projektu na: S knížkou do života.