Půjčování elektronické čtečky knih

1. Elektronická čtečka se půjčuje registrovaným čtenářům starším 15 let s platnou registrací půl roku a vyrovnanými závazky vůči MěKSy.

2. Čtenář s MěKSy uzavře smlouvu o výpůjčce.

3. Čtečka se půjčuje absenčně na 31 dnů bez možnosti prodloužení za zálohu 1 000 Kč, která bude vrácena po kontrole funkčnosti čtečky. Pokud bude čtečka vrácena vybitá a nebude moci být zkontrolována, záloha bude vrácena až po kontrole.

4. Čtenář je povinen prokázat se při půjčování i vrácení platným občanským průkazem.

5. Sankční poplatek v případě nevrácení čtečky ve stanoveném termínu činí 10 Kč za každý započatý den.