Pro uživatele s handicapem

Základní informace

Městská knihovna ve Svitavách poskytuje služby klientům se zdravotním znevýhodněním.

Knihovna je umístěna ve 2. patře Multifunkčního a vzdělávacího centra Fabrika. Před Fabrikou je parkoviště, které má vyhrazených několik parkovacích míst pro osoby se zdravotním handicapem. Tato parkovací místa se nachází v blízkosti přechodu pro chodce, který vede před budovu Fabriky. Objekt má jeden vchod v přízemí a jeden vchod ve 2. patře z boku budovy. Oba přístupy jsou vybaveny nájezdní rampou. Pro vstup z přízemí od parkoviště využijete levý vchod, kde je recepce. Vstupní dveře se otevírají automaticky. Do 2. patra ke knihovně se pohodlně dostanete výtahem. Pokud budete vstupovat z bočního vchodu z uličky od náměstí, dostanete se přímo na chodbu druhého patra. Na konci této chodby je umístěna knihovna.

Na prostory knihovny odkazují ve Fabrice informační cedule, které jsou umístěny jak v každém patře, tak také ve výtahu. Budova Fabriky má navigační systém pro nevidomé osoby. Akustický signál navádí jejich radiomajáky na oba vstupy do budovy a dále je orientuje také po jednotlivých poschodích a institucích. Vstup do knihovny i její prostory jsou bezbariérové. U dveří v nižší poloze je umístěn zvonek, který můžete využít, pokud potřebujete asistenci knihovníka. Dveře jsou bezpečnostní, takže manipulace s nimi může být obtížná, ale v době otevírací doby jsou tyto dveře otevřené, takže přístup je poměrně jednoduchý. Mezi regály je dostatek místa pro invalidní vozík či chodítko. Podlaha je bezprahová, na studovně v zadní části knihovny je umístěn koberec. V prostředí půjčovny i na studovně jsou zajištěna oddechová místa pro sednutí, odpočinek a občerstvení. Toalety pro handicapované jsou umístěny ve 2. patře těsně před vstupem do knihovny.  V prostorách knihovny je jednoduchá navigace, kde se nachází jednotlivá oddělení, toalety.


Specializované služby

Klienti se zdravotním znevýhodněním (průkazem ZTP, ZTP-P) mají snížený registrační poplatek na 50 Kč na 12 měsíců.

Handicapovaní klienti mohou v naší knihovně využít bezplatného přístupu na internet.

Tituly, které jsou vypůjčeny, si můžete zarezervovat osobně, telefonicky, přes katalog a vaše čtenářské konto.

Pro uživatele se zrakovým znevýhodněním nabízíme speciální fond zvukových nosičů nahrávek literárních děl ve formátech MP3. Půjčování těchto nosičů je poskytováno slabozrakým a nevidomým občanům, kteří se prokáží potvrzením od lékaře, ZTP průkazem nebo doporučením pobočky SONS. Všichni čtenáři knihovny mají k dispozici také fond hudebního oddělení, který obsahuje široký výběr mluveného slova na audio CD. Slabozrací uživatelé také mohou využít možnosti půjčení elektronické čtečky knih, na níž je uloženo přes 200 titulů nejrůznějších žánrů, a která umožňuje zvětšovat písmo a další funkce.

Pro dyslektiky a osoby s poruchami čtení nabízíme specializovaný fond zvukových nosičů. Městská knihovna ve Svitavách se zapojila do projektu Pohádky pro společné čtení. Na našich webových stránkách každý měsíc zveřejňujeme jednu pohádku od spisovatelky Aleny Vorlíčkové, jejíž text je vhodný i pro děti se specifickými poruchami čtení.

Spolupráce

Spolupracujeme s Centrem denních služeb pro osoby s mentálním postižením a pro seniory Světlanka Svitavy. Po domluvě nabízíme besedy a vzdělávací akce.