II. stupeň ZŠ

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí pro II. stupeň ZŠ

Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem.
Kontakty:
Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz, zdena.ovadova@gmail.com, Mgr. Kristián Klein, ke@booksy.cz

tel.: 461 533 295, mobil: 797 811 304

Bludiště knihovnou (exkurze na začátek školního roku)
Věková kategorie: 6. – 9. třída
Anotace: Exkurze po knihovně, literární žánry, piktogramy, řazení beletrie, řazení naučné literatury, MDT, práce s online katalogem, klíčová slova, jednoduché či pokročilé vyhledávání (v závislosti na věku)
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Průřezová témata: Mediální výchova
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Komiks – cesta ke čtenářství
Věková kategorie: 6. – 7. třída
Anotace: Co je to komiks, jak vzniká, kdo ho tvoří, forma komiksů, postavy (nejen superhrdinové), komiksové žánry, ukázky různých komiksů, skládání komiksových příběhů, český komiks, pracovní listy s úkoly
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Vstupte do literárního doupěte (novinka)
Věková kategorie: 6. – 8. třída
Anotace: Program na beletristické žánry (metodika částečně z knihy K. Smolíkové). Brainstorming – definice žánrů, typické znaky. Rozdíl mezi fantasy, sci-fi a hororem; dobrodružná literatura a detektivky. Které žánry jsou na ústupu? Doporučení četby k jednotlivým žánrům. Volné psaní, práce ve skupině.
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: sociální a personální, pracovní
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Časová náročnost: 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Poznej slavné osobnosti
Věková kategorie: 6. – 8. třída
Anotace: Skládankové učení: Žáci se seznámí se dvěma knihami o slavných osobnostech z řad žen a mužů. V průběhu lekce se rozdělí na skupiny (holky vs kluci). Žáci z každé skupiny si vyberou jednu zajímavou osobnost z knihy a stanou se jejími obhájci, propagátory. Rozdělí si mezi sebou role Rešeršér/Prezentér. Představí třídě osobnost, zdůvodní, proč si ji vybrali a čím je zajímavá. Dva studenti se zhostí role Pana Kritika a slečny Pochvaly. Budou vystoupení svých spolužáků kriticky hodnotit. Na závěr hlasováním ve třídě vyberou osobnost, která byla nejzajímavější.
Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: sociální a personální, komunikativní, pracovní
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Časová náročnost: 60 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Komenský v komiksu
Věková kategorie: 7. třída
Anotace: Život J. A. Komenského byl doslova thriller – plný napětí a emocí; brainstorming formou volného psaní, životní etapy učitele národů, jeho role (učitel, kazatel, spisovatel), ukázky z knihy Kláry Smolíkové S Komenským do komiksu, hledání informací z doprovodné výstavy, tvorba plakátu
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Časová náročnost: 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Agnes a Zakázaná hora
Věková kategorie: 6. – 7. třída
Anotace: Kniha Veroniky Hurdové je pohádkovou fantasy, která se věnuje tématům sebepoznání, seberozvoje, překonání strachu a pomíjivosti života. Aktivita s kartami, práce s knihou metodou E-U-R, četba ukázek, pracovní listy, sdílení
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, seberozvoj
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Fenomén Young adult
Věková kategorie: 7. – 9. třída
Anotace: Co je to young adult literatura a proč zažívá boom? Nové žánry v literatuře pro mládež (contemporary, dystopie ad.), specializovaná nakladatelství, představení novinek z oblasti young adult a middle grade, hra na booktubery
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Průřezová témata: Mediální výchova
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Dívka s pomeranči
Věková kategorie: 6. – 9. třída
Anotace: Seznámení s příběhem norského spisovatele Josteina Gardnera. Práce s kartami. Čtení s předvídáním a tabulkou odpovědí. Společná diskuze.
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Environmentální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Nad knihami Ivy Procházkové
Věková kategorie: 7. – 9. třída
Anotace: Seznámení s knihami Uzly a Pomeranče a Soví zpěv. Metody vysuzování z ilustrací, volné psaní, četba anotací a ukázek, práce s podvojným deníkem (trojitým zápisníkem), spolupráce ve dvojicích
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Deník Anne Frankové
Věková kategorie: 7. – 9. třída
Anotace: Co je to deník, deníky fiktivní X autentické, životní příběh Anne Frankové, ukázky z různých forem vydání jejího deníku (komiksový, knižní, audiokniha), hra na přežití, on-line úniková hra
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských souvislostech
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Škola malého stromu
Věková kategorie: 7. – 9. třída
Anotace: Téma útlaku Indiánů, kdo byli Čerokíové, ukázky z knihy Forresta Cartera, poslech audio-ukázky, ukázka z filmu, metoda Pětilístek
Vzdělávací oblast: Literatura
Průřezová témata: Výchova k myšlení v globálních souvislostech
Klíčové kompetence: k učení, pracovní
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit
Věková kategorie: 7. – 9. třída
Anotace: Co je to zpráva, rozdíl zpravodajství vs. publicistika, druhy médií a jejich vlastníci, jak si ověřit pravdivost zpráv, hra bingo, aktivita bod zlomu
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Průřezová témata: Mediální výchova
Časová náročnost: 45 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektoři: Mgr. Zdena Ovadová, Mgr. Kristián Klein

Vážná témata v literatuře pro děti a mládež (novinka)
Věková kategorie: 8. – 9. třída
Anotace: icebreakers aktivity, čtenářské karty, brainstorming – témata: nefunkční rodina, problémy ve škole/kolektivu, zdravotní problémy, psychické problémy, problémy sex. identity, problémy se zákonem, ukázky knih na daná témata, dílna čtení, podvojný deník
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Časová náročnost: 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Průvodce literární hysterií 19. století (novinka)
Věková kategorie: 8. – 9. třída
Anotace: Trochu jiný pohled na spisovatele 19. století a národní obrození. Ukázky z knihy instagramerky Karolíny Meixnerové (cojezoe). Program je spojen s krátkou výtvarnou aktivitou.
Vzdělávací oblast: Literatura
Klíčové kompetence: sociální a personální, pracovní
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Časová náročnost: 90 min (nebo dle domluvy)
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Komiks jako médium: Stručná historie a jeho podoby
PROGRAM LZE ZAMĚŘIT I ČISTĚ NA ČESKÝ KOMIKS
Věková kategorie: 8. – 9. třída
Anotace: Komiks není žánr literatury, stejně jako film není žánr divadla. Obrázkové příběhy jsou tu s námi déle než kino nebo televize a přesto se jejich historie, vývoj i současné podoby často opomíjejí. Společný brainstorming, historie letem světem, ukázky současných prací a doporučená literatura pro žáky i učitele.
Vzdělávací oblast: Mediální výchova, Výtvarná výchova
Klíčové kompetence: k učení
Průřezová témata: Vypravěčství, mediální gramotnost, literatura,
Časová náročnost: 60 – 90 min (nebo dle domluvy)
Lektor: Mgr. Kristián Klein

Podcast jako médium a jeho stav v ČR (novinka)
Věková kategorie: 7. – 9. třída
Anotace: Proč podcasty zažívají renesanci, specifika média, jak na ně a jak je použít k seberozvoji a k učení. Brainstorming a tvorba konceptu.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Průřezová témata: Mediální výchova, žurnalistika, branding
Časová náročnost: 45 – 60 min (nebo dle domluvy)
Lektor: Mgr. Kristián Klein

Propaganda a „dobrá“ propaganda
Věková kategorie: 8. – 9. třída
Anotace: Propaganda, PR, kampaň, veřejná komunikace, to všechno jsou různě odstupňované formy ovlivňování z nichž některé mohou mít ve výsledku překvapivě i pozitivní dopad. Brainstorming a tvorba projektu.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: sociální, komunikativní, pracovní
Průřezová témata: Mediální výchova, občanská výchova
Časová náročnost: 45 – 60 min (nebo dle domluvy)
Lektor: Mgr. Kristián Klein

Trio fantastických žánrů aneb fantasy, sci-fi a horor (novinka)
Věková kategorie: 6. – 9. třída
Anotace: Představení oblíbených žánrů a jejich specifik, doporučení, vyhledávání informací, brainstorming
Vzdělávací oblasti: Literatura
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Průřezová témata: Literární žánry, Popkultura, Fandom
Časová náročnost: 45 – 60 min (nebo podle domluvy)
Lektor: Mgr. Kristián Klein

Digitální stopa a „anonymita“ na síti (novinka)
Věková kategorie: 8. – 9. třída
Anotace: Pohyb po sítí, sdílení rizikových informací, (ne)funkčnost anonymních režimů, orientace v online prostoru, právo být zapomenut, doxxing. Brainstorming, vyhledávání samostatné i skupinové.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní
Průřezová témata: Mediální výchova, občanská výchova
Časová náročnost: 60 – 90 min (nebo podle domluvy)
Lektor: Mgr. Kristián Klein

Máte zdroje? A mohl bych je vidět? (novinka)
Věková kategorie: 8. – 9. třída
Anotace: Jak vznikají zprávy v médiích a cíle médií, co lze použít jako zdroje a kdy, jak si ověřit zdroj a dál s ním pracovat, zdroje umělé inteligence. Skupinová práce, orientace v knihovně, vyhledávání na internetu a v knihovním katalogu.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Průřezová témata: Mediální výchova, žurnalistika
Časová náročnost: 60 – 90 min
Lektor: Mgr. Kristián Klein

Deskové hry – volné hraní
Pokud potřebujete s žáky či studenty vyplnit volné odpoledne, nebo byste jim rádi naplánovali „program za odměnu“, není problém se domluvit na volném hraní deskových her. Doporučuji vyhradit alespoň hodinu a půl, či dvě hodiny, ať mají děti možnost zahrát si her více. Deskohraní pro skupinu domlouvejte prosím vždy alespoň den předem a hlaste počet účastníků.

Připravíme jakýkoliv program na vaše přání. Všechny lekce se snažíme dělat interaktivně, zapojit žáky do jejich průběhu. Využíváme metod RWCT. Časový rozsah lekce uzpůsobíme vašim potřebám. Zde odkaz na kalendář akcí, kde můžete vybrat termín, který by vám vyhovoval. Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem.

Kontakty:
Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz, zdena.ovadova@gmail.com, Mgr. Kristián Klein, ke@booksy.cz

tel.: 461 533 295, mobil: 797 811 304