II. stupeň ZŠ

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí pro II. stupeň

Lekce pro 6. -7. ročník

Bludiště knihovnou (exkurze)

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Exkurze po knihovně, druhy dokumentů, piktogramy, řazení beletrie, řazení naučné literatury, MDT, práce s on-line katalogem, jednoduché vyhledávání

Velký příběh knihy

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění kultura
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských souvislostech
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Program o vzniku písma, papíru, vynálezu knihtisku, práce s knihou Spolkla mě knihovna ad.

Stylistika hravě

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Problematika literárních druhů a žánrů, ukázky konkrétních žánrů, aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti, hra na novináře, spisovatele

Poezie. Ohrožený druh?

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Hravá lekce o současných básnících a jejich tvorbě, o básnických útvarech jako jsou sonet, balada či kaligram, práce s knihou Vynálezárium

Svět příběhů Roalda Dahla

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova
Klíčové kompetence: k řešení problémů, sociální a personální
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Zajímavosti o životě autora, téma šikany, představení knih Matylda a dalších, čtení ukázek, aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti

Nad knihami Ivy Procházkové

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, sociální a personální
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Témata identity dětí, problémy technologického pokroku, odlidštění, problémy dospívání, rozvodu a neúplných rodin, otevřené vztahy, erotika, rasové a ekologické problémy, život s handicapem, aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti

 

Lekce pro 8. – 9.ročník

Knihovna a vy (exkurze)

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Exkurze po knihovně, druhy dokumentů, řazení beletrie, piktogramy, řazení naučné literatury, MDT, práce s on-line katalogem, pokročilé vyhledávání

Jak pracovat s odborným textem, tvorba referátů

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Zdroje a způsoby získání informací, myšlenkové mapy, orientace v odborném textu, psaní referátů, seminárních prací, strukturace textu, citace, prezentace

E-knihy

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Seznámení s e-knihami, jejich výhody, díla volná a licenční, praktická ukázka půjčování elektronických knih prostřednictvím aplikace v mobilu, povinná četba v e-knihách

Stylistika, literární druhy a žánry

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Problematika literárních druhů a žánrů, ukázky konkrétních žánrů, aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti

Komiks – cesta ke čtenářství

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Jak vzniká komiks, rysy komiksů, ukázka různých komiksů, čtení komiksových příběhů, témata identity dětí, spojení textu s výtvarným uměním

Nad knihami Ivy Procházkové

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, sociální a personální
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Témata identity dětí, problémy technologického pokroku, odlidštění, problémy dospívání, rozvodu a neúplných rodin, otevřené vztahy, erotika, rasové a ekologické problémy, život s handicapem

Připravíme jakýkoli program na vaše přání.
Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz