Pravidla pro půjčování her

  • Deskové hry jsou evidovány v dětském oddělení Městské knihovny ve Svitavách.
  • Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně ve Svitavách
  • Čtenářům mladším 15 let se deskové hry půjčují jen s doprovodem dospělé osoby.
  • Absenčně se půjčují pouze dvě deskové hry na 1 měsíc.
  • K Albi tužce je možné zapůjčit si max. 5 interaktivních knih.
  • Před půjčením je čtenář povinen zkontrolovat si obsah hry dle přiloženého seznamu. V případě nesrovnalostí je třeba se obrátit na obsluhu.
  • Deskové hry se vrací výhradně v knihovně.
  • Obsah deskové hry bude při vracení obsluhou zkontrolován. Čtenář je povinen zůstat do doby, než bude hra zkontrolována.
  • V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu. Pokud ztráta komponentu má vliv na průběh a funkci dané hry, je čtenář povinen uhradit celou hru.