Střední školy

Nabídka lekcí informačního vzdělávání pro střední školy

Knihovna a vy (exkurze)

Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Knihovna jako vzdělávací instituce, poskytované služby, knižní fond, druhy dokumentů, pokročilá práce s on-line katalogem, kombinované vyhledávání, MVS

Psaní a prezentace odborných textů

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Zdroje a způsoby získání informací, myšlenkové mapy, orientace v odborném textu, psaní referátů, seminárních prací, strukturace textu, citace, prezentace

Citace

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Jak správně citovat zdroje, práce s portálem citace.com

E-knihy

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60-90 min
Anotace: Seznámení s e-knihami, jejich výhody, díla volná a licenční, praktická ukázka půjčování elektronických knih prostřednictvím aplikace v mobilu, povinná četba v e-knihách

Připravíme jakýkoli program na vaše přání.
Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová, ov@booksy.cz