Střední školy

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí pro střední školy

Knihovna a vy (exkurze na začátek školního roku)
Věková kategorie: 1. – 4. ročník
Anotace: Knihovna jako vzdělávací instituce, poskytované služby, knižní fond, druhy dokumentů, pokročilá práce s on-line katalogem, kombinované vyhledávání, MVS
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie
Průřezová témata: Mediální výchova
Klíčové kompetence: K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Časová náročnost: 60 – 90 min
Lektorka: Mgr. Zdena Ovadová

Připravíme i program na vaše přání. Všechny lekce se snažíme dělat interaktivně, zapojit žáky do jejich průběhu. Využíváme metod RWCT. Časový rozsah lekce uzpůsobíme vašim potřebám. Zde odkaz na náš kalendář akcí, kde můžete vybrat termín, který by vám vyhovoval.
Na lekce se prosím objednejte minimálně s týdenním předstihem.
Kontakt: Mgr. Zdena Ovadová – ov@booksy.cz, zdena.ovadova@gmail.com

tel.: 461 533 295, mobil: 797 811 304