Výsledky dotazníku spokojenosti (2023)

Milí čtenáři Městské knihovny ve Svitavách,

během letních měsíců jste měli příležitost vyplnit dotazník spokojenosti a vyjádřit se k našim službám. Ráda bych Vás seznámila s výsledky dotazníku a poskytla zpětnou vazbu k Vašim připomínkám.

Z celkového počtu 2563 registrovaných čtenářů vyplnilo dotazník 340 respondentů, celková návratnost byla tedy ca 14 %. Dotazník obsahoval 20 otázek týkajících se celkové úrovně poskytovaných služeb a byl rozdělen na tři oblasti – spokojenost se službami, s prostory knihovny a s pracovníky knihovny.

Víc jak polovina z vás (51 %) navštěvuje knihovnu jednou měsíčně, a to pro volný čas 88 %, 36 % pak kvůli studiu a vzdělávání, 10 % z důvodu svého zaměstnání. Provozní doba knihovny velmi vyhovuje 52 % respondentům, spíše spokojeno je 46 %. Časté byly připomínky týkající se provozní doby dětského oddělení. To je otevřeno dopoledne pouze ve středu proto, že zde probíhají vzdělávací programy pro školky a školy. Nicméně pokud to situace dovolí, rádi vás obsloužíme v oddělení pro dospělé čtenáře. Ve čtvrtek dopoledne je v knihovně zavřeno z provozních důvodů – věnujeme se činnostem, které se za běžného provozu těžko realizují, např. systematická práce s fondem. Vyskytla se i připomínka mít otevřeno od 8 hodin od rána. Již v minulosti jsme o této možnosti diskutovali, nicméně z provozních důvodů (úklid v prostorách, který zajišťuje Středisko kulturních služeb, pravděpodobně by došlo ke zkrácení otevírací doby odpoledne či omezení sobotního provozu), jsme se zatím rozhodli otevírací dobu neměnit. Máme otevřeno 45 hodin týdně, což odpovídá standardům dobré knihovny (doporučená hodnota pro město naší velikosti je 40-45 hodin týdně). Pokud z časových důvodů nestihnete přijít do knihovny v rámci běžné provozní doby, je možné využít výdejní box. Na vrácení dokumentů slouží návratový box, který je k dispozici 24 hodin denně.

Nejvíce využíváte výpůjční služby (86 % odpovědí) a s nimi spojené služby – přístup do čtenářského konta a možnost objednávání a rezervování knih. Oceňujete půjčování stolních her. Ukázalo se, že o některých službách nevíte – např. přístup do digitální knihovny, přístup do databáze médií, možnost dát si v knihovně kávu. Zaměříme se na propagaci služeb knihovny. Z nabídky služeb bylo nejvíce připomínek k půjčování e-knih, respektive ke skutečnosti, že čtení není podporováno na všech typech čteček a zařízení. Toto bohužel neovlivníme.

Co naopak ovlivnit můžeme, a rozhodli jsme se vám vyhovět, je upozornění na konec blížící se výpůjční doby. Pět dní před jejím uplynutím přijde na emailovou adresu upozornění, že se blíží termín vrácení. Zavedeme rovněž on-line platby přes platební bránu, abyste kvůli zaplacení pohledávek (např. upomínky či prošlé registrace) nemuseli docházet osobně do knihovny. V případě jakéhokoliv neuhrazeného poplatku totiž není možné spravovat čtenářské konto (tedy ani prodlužovat knihy, či vytvářet objednávky). Zavedením on-line plateb tyto problémy odpadnou.

Nově je celá knihovna pokrytá wi-fi připojením (je třeba si ale u obsluhy vyžádat heslo), a můžete se nám dovolat kromě pevné linky také na mobilní telefon (797811304). Někteří byste uvítali školení na zlepšení informačních dovedností, počátkem října jsme připravili pro zájemce kurz práce s knihovním katalogem Tritius. Kdykoli vám rádi poradíme u výpůjčního pultu. Na webu knihovny pod záložkou “pro čtenáře” najdete návody na využití on-line služeb (obsluha čtenářského konta, přístup do digitální knihovny apod.)

Co se týká nabídky fondu, s beletrií je velmi spokojeno 51 % respondentů, spíše spokojeno 31 %, s naučnou literaturou je velmi spokojeno 30 %, spíše spokojeno 30 %.

Bohužel v tomto směru nejsme schopni uspokojit všechny čtenáře, přestože se snažíme o různorodost fondu, i o rovnováhu mezi komerčními tituly (které jsou nejčtenější) a náročnější literaturou. Na základě vašich požadavků jsme schopni dokoupit např. audioknihy pro děti či rozšířit beletrii v angličtině díky projektu Ministerstva kultury Cizojazyčná literatura. Populárně-naučnou literaturu vám můžeme zajistit za příspěvek na poštovné prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Nicméně nebráníme se vyhovět vašim požadavkům. Pokud zašlete přes formulář na našich webových stránkách tip na knihu, požadavek zhodnotíme, a pokud usoudíme, že knihovní fond obohatí a poslouží více čtenářům, rádi vám vyhovíme (což se děje téměř ve všech případech :)). Knihu pak automaticky zarezervujeme tomu, kdo o ni požádal.

Výpůjční doba dokumentů je standardně jeden měsíc s možností prodloužení pouze v případě, že na ni není rezervace. Zda ji čtenář vrátí v daný termín, záleží na jeho odpovědnosti a svědomí vůči dalším zájemcům.

S orientací ve fondu jste převážně spokojeni, nejvíce poznámek bylo k dětskému oddělení. Knihy jsou zde řazeny dle věku, popř. tematicky, nicméně vzhledem k tomu, že dětské oddělení slouží také jako hrací koutek, a probíhají zde každý den programy pro školy, stává se, že knihy nejsou na svém místě. S hledáním vám vždy pomůže obsluha v dětském oddělení.

Většina z vás je velmi spokojena s prostory knihovny, technickým i sociálním zázemím. Ráda bych upozornila, že u vstupu do knihovny je k dispozici šatna.

Velmi nás těší spokojenost s pracovníky knihovny, personál vnímáte jako vstřícný, ochotný a schopný splnit vaše požadavky. Kladně jste se k zaměstnancům knihovny vyjadřovali téměř u všech otázek.

Knihovny dnešní doby nejsou pouze půjčovnami knih, pořádáme spoustu akcí pro různé věkové skupiny. Polovina respondentů naše akce nenavštěvuje (54 %), pokud ano, tak velkou spokojenost s programovou nabídkou vyjádřilo 42 %. Zaměříme se proto na větší propagaci našich akcí, abyste knihovnu vnímali jako kulturní a komunitní centrum.

Milí čtenáři, jménem celého kolektivu knihovny děkuji za vaši přízeň, budeme se snažit poskytovat i nadále takové služby, s kterými budete spokojeni.

Mgr. Marta Bauerová, ředitelka knihovny