Knihovna slaví 15 let ve Fabrice

Sobota 27. května 2023 / 9:00 – 14:00 / Městská knihovna

Přijďte s námi oslavit 15 let působení knihovny ve Fabrice. V sobotu 27. května od 9 do 14 hodin proběhne Den otevřených dveří. Pro nové čtenáře bude registrace zdarma. Těšit se můžete na zábavný program připomínající činnost knihovny v dobách minulých a dnes.

Městská knihovna ve Svitavách sídlila původně v prostorách městského muzea. Konec 90. let je spojen se zaváděním informačních technologií, s připojením k síti internet a automatizací knihovnických činností. Přestože byla knihovna v této době rozšířena o nové oddělení naučné literatury, většina fondu byla v depozitářích a prostory muzea se stávaly nevyhovujícími. Tehdejší vedení města hledalo místo pro novou knihovnu. S možností čerpat finanční prostředky z fondů EU se začala přestavovat tovární budova v centru města a vzniklo Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, které bylo společně s knihovnou otevřeno v roce 2008. Zvýšil se tak komfort uživatelů, rozšířil se počet studijních a relaxačních míst a většina knihovního fondu může být ve volném výběru. Samotná činnost knihovny se postupně mění ruku v ruce s proměnou společnosti a měnícími se požadavky uživatelů. Knihovny současnosti se stávají z pouhých půjčoven knih vzdělávacími a kulturními centry a rozšiřují své služby. S proměnou funkce knihovny se postupně objevila potřeba zlepšovat samotné prostředí knihovny. V oddělení pro dospělé čtenáře vzniklo odpočinkové místo, v loňském roce jsme otevřeli zmodernizované dětské oddělení a letos na podzim jsme upravili prostory studovny. Velké poděkování patří pracovníkům Střediska kulturních služeb, kteří nám pomáhají při realizaci našich plánů i aktivit.