Literární a výtvarná soutěž „Kde končí svět“ na téma Dobré zprávy

Městská knihovna ve Svitavách se zapojuje do soutěže „Kde končí svět“, kterou pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníku a informačních pracovníků České republiky. Zadáním letošního literárního ročníku je napsat libovolný publicistický útvar (zprávu, článek, komentář, reportáž, rozhovor ale i např. glosu) na téma Dobré zprávy ze Svitavska. Soutěž je určena studentům a žákům druhého stupně a středních škol.Texty by ideálně měl zpracovávat pozitivní téma/událost, aby alespoň trochu vyvážil příval zpráv špatných. První tři místa dostanou knižní odměnu, vítězové z obou kategorií postoupí do krajského kola a jejich texty budou publikovány v místním tisku. Příspěvky posílejte v podobě textového dokumentu do 15. dubna na knihovna@booksy.cz spolu se jménem a věkem účastníka (a e-mailem, pokud se neshoduje s odesílatelem).

Výtvarná soutěž nazvaná Co je pro mne dobrá zpráva se bude hodnotit ve třech kategoriích – do 6 let, 6 – 9 let a 10 – 12 let. Stačí nakreslit obrázek, komiks nebo vytvořit koláž a odevzdat práce do 10. dubna 2023. Nejlepší tři z každé kategorie obdrží odměnu a budou součástí výstavy v Městské knihovně ve Dvoře Králové, kde proběhne závěrečné hodnocení krajského kola. Zúčastnit se mohou jednotlivci i dětské kolektivy. 

Kontakty: Kristián Klein, ke@booksy.cz – literární část, Jindřiška Soudková, so@booksy.cz – výtvarná část.