Pavel Havlíček: Rusko-ukrajinský konflikt a situace na Ukrajině

Úterý 29. listopadu 2022 / 17:00 / Fabrika, aula

Současná válka mezi Ruskem a Ukrajinou se stala největším konfliktem v Evropě od roku 1945. Jakkoli se původní cíle operace nepodařilo naplnit, Kreml nadále usiluje o pokoření Ukrajiny a zakonzervování svých již získaných pozic. Co k válce vedlo a jak se bude vyvíjet dále? Jak ruská válka ovlivní bezpečnostní situaci v celém regionu? K čemu válka přivede Ukrajinu a samotnou Ruskou federaci?
Akce probíhá ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací AMO, která se zabývá mezinárodním děním.