Informace k otevření knihovny

Vážení čtenáři,
v týdnu od 3. května zůstává knihovna otevřena od 9 do 17 hodin, kromě čtvrtka, kdy je otevírací doba od 12 do 17 hodin. Jsou zpřístupněny výpůjční služby, tzn. knihy si můžete vybírat sami z volného výběru. Reprografické služby (tisk a kopírování) jsou umožněny. Studovna zůstává uzavřena. Pobyt v knihovně je omezen na nezbytně nutnou dobu, počet návštěvníků na 1 osobu na 15 m². Dodržujte prosím předepsaná opatření (vstup pouze s respirátorem, rozestupy a dezinfekce). Knihy vypůjčené z knihovny můžete vracet 24 hodin do biblioboxu před Fabrikou.