Den poezie 2017

Čtvrtek 9. listopadu 2017 / 14:00 – 18:00 hod. / bar u knihovny

Vážení a milí milovníci poezie a příznivci uměleckého přednesu. Snad se Den poezie pomaličku začíná stávat naší tradicí a my se opět v plném počtu setkáme v Městské knihovně ve Svitavách na Dni poezie 2017 a nesoutěžní recitační přehlídce, která se letos uskuteční již potřetí. Akce má celostátní charakter a letošní téma je inspirováno tvorbou J. A. Komenského, především jeho Labyrintem světa. My se tedy 9. listopadu budeme ubírat Labyrintem poezie.

Program (14:00 – 18:00):

1. část – nesoutěžní přehlídka recitačních vystoupení

Přihlásit se mohou recitátoři nejen s texty, se kterými se již účastnili minulých ročníků Dětské scény, Wolkerova Prostějova a dalších, ale i s novými, třeba i nehotovými přednesy. Přehlídka by měla být odrazovým můstkem a inspirací pro recitátory, kteří se připravují na soutěžní přehlídky, a/nebo jen potěšením svým či potěšením potencionálního publika.

 2. část – praktický seminář Otázky kolem přípravy recitátorů

Cílem semináře je nahlédnutí do problematiky přednesu – dětí, mládeže, dospělých – od výběru textu až po vystoupení před publikem. Pokusíme se odpovědět na otázky jako Kde hledat text? Který text je ten pravý? Jak ho upravit pro přednes? Jak se připravit, aby byl můj přednes poutavý pro publikum, ale zejména pro mne samého? Je text, který jsme vybrali, správný? Co máme dělat, když je přednes monotónní a nesdělný? a mnohé další. Dílna by měla pomoci nejen recitátorům, ale i pedagogům a rodičům, kteří s recitátory pracují.

A jaké překvapení je pro účastníky připraveno v letošním roce? Bude jím milá návštěva, porotkyně krajských a celostátních recitačních přehlídek, paní Mgr. Emilie Zámečníková, pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka. (Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, nyní je její externí pedagožkou. Přes třicet let učila literárně-dramatický oboru ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských i divadelních souborů dospělých, s nimiž se každoročně účastnila celostátních přehlídek a dílen. Jako herečka spolupracovala s různými divadly, nejvíce se souborem Nejhodnější medvídci. Osm let učila herectví a přednes na Konzervatoři Pardubice, kde i režírovala řadu operních inscenací. V současné době se prakticky, teoreticky a metodicky věnuje zejména uměleckému přednesu – dětským a mladým recitátorům, vedení dílen a seminářů pro pedagogy po celé republice, jako lektorka Dětské scény a Wolkrova Prostějova všech stupňů a dal.) Je autorkou knížky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory a dalších publikací. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.)

Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni milovníci uměleckého přednesu, krásných vyprávění a poetického snění. Pro všechny účastníky bude nachystáno malé občerstvení.

Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na základě finanční podpory MPSV v rámci dotačního titulu „Obec přátelská rodině 2017“