Informace o projektu Knížka pro prvňáčka spojeného s pasováním dětí na čtenáře, které pořádáme již tradičně pro základní školy ve Svitavách a okolí. Základní informace o celostátním projektu, se kterým je náš projekt úzce propojený a o knížce, kterou v roce 2019 děti získají, jsou uvedeny v následujícím odkazu.

Pokud se chcete tohoto projektu zúčastnit, prosíme o vyplnění online přihlášky nejpozději do 30. listopadu.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi.

Případné dotazy zodpovím na emailu: so@booksy.cz nebo telefonicky na č.: 605 926 496

za Městskou knihovnu ve Svitavách Jindřiška Soudková


Kontakt na školu

Škola:
E-mail:

Přihláška do projektu Knížka pro prvňáčka spojeného s pasováním dětí na čtenáře

Počet prvních tříd:
Počet dětí v nich:
Termín pro pasování v roce 2019:  květen červen září
2 předepsané návštěvy (měsíce):

Jména třídních učitelů (případný kontakt na ně):