Autorské čtení s Josefem Pánkem

Josef Pánek čerstvým držitelem ceny Magnesia Litera

Čtvrtek 31. května 2018 / 18:00 hod. / bar u knihovny

Městská knihovna vás srdečně zve na autorské čtení z knihy Láska v době globálních klimatických změn od čerstvého držitele ceny Magnesia Litera za prózu Josefa Pánka. „Kniha Josefa Pánka (1966) Láska v době globálních klimatických změn (Argo 2016) je jak stylově, tak tematicky absolutně překvapivá a svébytná, jelikož je naprosto nezávislá na jakémkoliv (ať módním, či tradičním) literárním trendu – v české próze hotový zázrak. Pánek sám se živí vědou, obor výpočetní molekulární genetika. Ukázka z rozhovoru.

Upozornění na změny Knihovního řádu a ceníku

Dne 18. června 2018 vejde v platnost nový Knihovní řád, jehož součástí je i nový ceník, který upravuje registrační a sankční poplatky a některé poplatky za služby. Dále upozorňujeme, že doba pro vyzvednutí rezervovaných knih se zkracuje na týden. Nový Knihovní řád reflektuje požadavky na nakládání s osobními údaji vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vejde v účinnost 25. 5. 2018. Další informace o tom, jak knihovna s osobními údaji nakládá a k čemu je využívá, si můžete přečíst pod odkazem Ochrana osobních údajů..

Radovan Lipus – O smutné továrně

Radovan Lipus

Úterý 29. května 2018 / 16:00 hod. / dětské oddělení knihovny

Radovan Lipus je režisérem činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, scénárista, pedagog, spoluautor projektu Šumná města, ale také příležitostný spisovatel. Je autorem knihy O smutné továrně, příběhu o vzniku, prosperitě a zániku textilní továrny, který se odehrává od 19. století po současnost a zároveň ukazuje, jak dějiny hýbaly s osudy lidí. Kniha je zároveň podobenstvím o stavu industriálních památek u nás a výzvou, jak se tyto památky mohou využít. Příkladem je právě svitavská Fabrika. „Je skvělé, že se podařilo tento projekt dotáhnout do finále, ano, je to vysněný konec mé pohádky O smutné továrně,“ říká Radovan Lipus, který svou knihu představí v rámci výročí otevření Fabriky.

Městská knihovna ve Svitavách 10 let ve Fabrice

10 let ve Fabrice

Městská knihovna ve Svitavách sídlila původně v prostorách městského muzea. Konec 90. let je v souvislosti se zaváděním informačních technologií spojen s automatizací knihovnických činností a s připojením k síti internet. Přestože byla knihovna v této době rozšířena o nové oddělení naučné literatury, většina fondu byla v depozitářích a prostory muzea se stávaly nevyhovující. Od roku 2003 je knihovna příspěvkovou organizací města Svitavy. V roce 2008 se knihovna přestěhovala do nového Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kuturního centra Fabrika.

…pokračovat ve čtení »

Spisovatelé do knihoven: Petr Hruška

Petr Hruška

Úterý 22. května 2018 / 18:30 hod. / bar u knihovny

Posledním autorem, který nás navštíví v rámci společného projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven, je nositel Státní ceny za literaturu Petr Hruška (1964). Život a dílo básníka a literárního historika Petra Hrušky je spojeno s Ostravou. V roce 1995 se uvedl sbírkou Obývací pokoje, následovaly sbírky Měsíce, Vždycky se ty dveře zavíraly, Auta vjíždějí do lodí, Darmata. Poslední sbírka Nevlastní vyšla v roce 2017. Poezie Petra Hrušky byla přeložena do několika jazyků.

Podrobnější informace o projektu najdete na www.spisovateledoknihoven.cz.