Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Jan Přeučil a Eva Hrušková

Pondělí 16. října 2017 / 8:30 a 10:00 hod. / velký sál Fabriky

Srdečně zveme školky, školy i širokou veřejnost na divadelní představení Ahoj světe! a Čert a Káča v podání Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Přijďte na hravé představení, kde děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí pohádky.

Spisovatelé do knihoven: Milan Ohnisko

Milan Ohnisko

Čtvrtek 12. října 2017 / 18:00 hod. / bar u knihovny

Městská knihovna ve Svitavách již řadu let pořádá autorská čtení současných českých autorů. Uvítali jsme proto možnost zapojit se do společného projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven nazvaného Spisovatelé do knihoven. Cílem projektu je propagovat současnou českou literaturu prostřednictvím setkání s autory kriticky ceněných knih a promluvit s nimi nejen o nich samotných, o jejich tvorbě, ale také o tom, jakou roli může hrát literatura v dnešním světě. V rámci projektu vystoupí během deseti měsíců v deseti knihovnách deset prozaiků a básníků. Naše knihovna si těchto deset autorů rozdělila s Městskou knihovnou v Jevíčku. Ve Svitavách se můžete těšit na Karola Sidona, Marka Šindelku, Ivanu Myškovou, Milana Ohniska a Petra Hrušku.

…pokračovat ve čtení »

Týden knihoven 2017 – 21. ročník

Týden knihoven 2. – 6. října 2017

Každý rok začátkem října vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Týden knihoven, jehož tématem je tento rok předčtenářská gramotnost. I my se snažíme pracovat s těmi nejmenšími a spolupracujeme se všemi školkami ve městě. V dětském oddělení knihovny jsme z projektu Místní akční plán vzdělávání zprovoznili čtenářský koutek. Byli bychom rádi, kdyby tu děti trávily čas s knihou v ruce. Přijďte se v pátek na Den otevřených dveří seznámit se službami knihovny a odpoledne vezměte své děti na besedu s ilustrátorkou dětských knih Vlastou Švejdovou. K Týdnu knihoven se každoročně připojujeme nejen bohatým programem. Celý týden budou čtenářům, kteří vrátí všechny dokumenty, odpuštěny upomínky a pro nové čtenáře bude umožněna registrace na rok zdarma.

…pokračovat ve čtení »

Dyslexie v praxi – přednáška Lenky Krejčové

Dyslexie předsedkyně DysCentra v Praze

Čtvrtek 21. září 2017 / 17:00 hod. / aula Fabriky

V rámci projektu „Učíme se s Tobiášem“, který realizujeme již po čtvrté, reagujeme na zvyšující se počet dětí s poruchou čtení a učení a snažíme se pomoci nejen dětem, ale i rodičům. Knihovní fond neustále rozšiřujeme o knihy a pomůcky s logopedickou tematikou a tematikou pro děti s SPU a zveme odborníky na danou problematiku. „Dyslexie není vidět – proto ji okolí někdy nechápe, nebo odmítá přijmout. Ze stejných důvodů se z ní ovšem může stát „výmluva“ pro nedostatečnou domácí přípravu, celkově horší vývoj dítěte, nezájem o školu apod. Právě proto, že se jedná o celoživotní zátěž, jediným řešením situace je intenzivní práce s dětmi – doma i ve škole. Je třeba hledat postupy, jak se s nimi učit a cvičit dovednosti, které se ve škole nedaří a které se čtením a psaním úzce souvisejí,“ říká PhDr. Lenka Krejčová, PhD., předsedkyně DysCentra v Praze, která bude naším hostem společně s Mgr. Alenou Vorlíčkovou, autorkou Pohádek pro společné čtení. Ty jsou zpracovány tak, aby probudily zájem o čtení u dětí s dyslexií.

LiStOVáNí: ZVÍŘE (za účasti Torey Hayden!!)

Listování září 2017

Neděle 17. září 2017 / 20:00 hod. / klub Tyjátr

Další představení z cyklu Listování bude výjimečné tím, že se ho osobně zúčastní americká psychoterapeutka a autorka několika knih z prostředí školy pro děti s poruchami chování Torey Hayden. Kniha Zvíře je o teenagerovi Kevinovi, který odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Torey L. Hayden krok za krokem rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě.  Součástí akce bude diskuze s autorkou, autogramiáda a prodej knih. Účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).