Mikuleč

Obecní knihovna v Mikulči 

registrační číslo knihovny 1445

Adresa knihovny:   Mikuleč 34, 568 02 Svitavy

Knihovnice: Zuzana Soukupová

Kontakty:  461 531 335  OÚ   starosta@obecmikulec.net

www.knihovnamikulec.webk.cz

AKS:   Tritius Reks