Místní knihovna v Lavičném

registrační číslo knihovny 0273

 Adresa knihovny:    Obec Lavičné, 569 04 Brněnec

Knihovnice:  Marie Kopecká

Kontakty:  461 523 145    obec.lavicne@seznam.cz

www.knihovnalavicne.webk.cz

AKS:    Tritius Reks