Dětřichov u Svitav

Obecní knihovna v Dětřichově u Svitav

registrační číslo knihovny 0026

Adresa knihovny:     Dětřichov 46 , 568 02 Svitavy

Knihovník: Markéta Maulerová

Kontakty:  461 593 140 OÚ

www.knihovnadetrichov.webk.cz

AKS:  Tritius Reks