Knihovna Brněnec  

registrační číslo knihovny 0263

Adresa knihovny:  Knihovna Brněnec, Moravská Chrastová 14, 569 04 Brněnec

Knihovnice:Zdena Ivanovová

www.knihovnabrnenec.webk.cz

AKS:  Clavius

on-line katalog