Obecní knihovna Bohuňov 

registrační číslo knihovny 6092

Adresa knihovny: Obecní knihovna, 569 06 Bohuňov, p.Vítějeves

Knihovnice: Iva Doskočilová

www.knihovnabohunov.webk.cz

AKS:   Tritius Reks