Ověřování informací hrou: workshop pro seniory

Čtvrtek 22. února 2024 / 16:00 / Fabrika, aula

Workshop se zaměřuje se na ověřování informací a zlepšení schopností vyhodnotit kvalitu informací, což má za cíl pomoci účastníkům a účastnicím lépe se orientovat v informacích, vyhnout se dezinformacím a získat kvalitní podklady pro rozhodování (nejen) před volbami. Workshop se skládá ze dvou hlavních částí. První část tvoří herní aktivita, jejímž cílem je zprostředkovat seniorům zkušenost s ověřováním informací a zlepšit jejich schopnost rozpoznat fakta, názory a chybné informace. Ve druhé části následuje debata, ve které se reflektují témata z první herní části, a na příkladech se ukazuje, jak lze znalosti a schopnosti získané v úvodní části uplatnit v každodenní mediální praxi. Zároveň se počítá s prostorem pro diskuzi, kde senioři mezi sebou mohou sdílet své zkušenosti s médii. Pořádáno ve spolupráci s projektem Fakescape.