Informace k 28. 1. 2021

Vážení čtenáři,
na základě nařízení vlády a aktuálního protiepidemického systému PES ve stupni č. 5 může fungovat pouze bezkontaktní půjčování a vracení. Všechny výpůjčky jsou prodlouženy do 22. února a je pozastaveno generování upomínek.

V pracovní dny od 9 do 17 hodin si můžete vyzvednout předem objednané dokumenty. U dveří do knihovny zazvoňte a vyčkejte příchodu knihovnice. Po nahlášení jména Vám budou předány připravené knihy v košíku, odkud si je vyzvednete. Knihy vracejte do biblioboxu před Fabrikou, nebo si je ponechte prozatím doma. Pro čtenáře starší 65 let a imobilní občany nabízíme na základě domluvy donáškovou službu.

Využijte online služby:  e-výpůjčky, přístup do digitálních knihoven přes rozcestník digitalniknihovna.cz – např. Národní digitální knihovna ndk.cz, nebo Digitální knihovna Moravské zemské knihovny dnnt.mzk.cz, portál online.knihovny.cz.