Je víra skutečně neslučitelná s moderní vědou?

Je víra skutečně neslučitelná s moderní vědou?

Čtvrtek 20. června 2019 / 18:00 hod. / aula Fabriky

Srdečně Vás zveme na přednášku, jejímž obsahem bude analýza způsobu získávání poznání o světě kolem nás pomocí metod současné vědy spolu s jejími přednostmi a nedostatky. Bohužel pro mnoho lidí jsou pojmy věda a víra ve vzájemném rozporu, ale je tomu skutečně tak? Jak můžeme správně přistoupit k životu, abychom nepodlehli materialistické doktríně nebo nebyli podvedeni klamnou vírou? Přednášet bude Jan Reiss, profesí matematik, který se také zabývá nejstaršími texty – starobylými védami psanými sanskrtem. Dodnes jsou inspirací pro mnoho vědců, ale jejich přínos spočívá především v praktických aplikacích, které mohou zlepšit každodenní život každého z nás. Vstupné dobrovolné.