Přednáška Boba Kartouse

Přednáška Boba Kartouse Úterý 9. dubna 2019 / 16:30 hod. / aula Fabriky

Vybrat si školu – možné či nemožné?

Poslední přednáška experta na český školský systém Boba Kartouse bude na téma Jak si vybrat školu – nejen pro budoucí prvňáčky ale také středoškoláky. Jaká kritéria jsou při výběru důležitá pro rodiče, jaká pro děti a jaká pro maximální rozvoj jejich kompetencí? Jsou společnosti i dětem samotným prospěšná osmiletá gymnázia? Proč není dobrý nápad systémově nutit děti do nematuritních oborů? Obě setkání s Bobem Kartousem v rámci uplynulého roku byla velmi inspirativní, a proto se neváhejte přidat k tomu poslednímu. Občerstvení zajištěno! Pořádá projekt Inkluze ve Svitavách společně s Městskou knihovnou ve Svitavách.