Proměna společnosti za 30 let očima Jiřiny Šiklové

Jiřina Šiklová

Pondělí 18. března 2019 / 17:00 hod. / aula Fabriky

Městská knihovna ve Svitavách vás srdečně zve na přednášku přední české socioložky Jiřiny Šiklové, která se uskuteční v pondělí 18. března v 17.00 hodin v aule Fabriky. Jiřina Šiklová v 60. letech 20. století spoluzakládala Katedru sociologie na Karlově univerzitě, za svou činnost a za pašování nelegální literatury byla perzekuována a vězněna. Po roce 1989 iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK Praze a založila Centrum a knihovnu Gender Studies. Kromě odborných prací je autorkou několika knižních bestsellerů, poslední kniha Omlouvám se za svou nepřítomnost (2015) je souborem dopisů z Ruzyně z let 1981-1982.

Přednáškou Jiřiny Šiklové zahajujeme cyklus akcí k výročí 30 let od sametové revoluce. Dále se můžete těšit např. na spisovatele a dramaturga Knihovny Václava Havla Jáchyma Topola, na šéfredaktora časopisu Respekt Erika Taberyho či na výstavu fotografií o paní Olze Havlové.