S knížkou do života

S knížkou do života Pozvánka na setkání rodičů a dětí od 0 do 3 let

středa 6. března 2019 / 9:00 hod. / dětské oddělení

Svitavská knihovna se dlouhodobě věnuje podpoře dětského čtenářství, což se projevilo v loňském roce mimo jiné zapojením do celostátního projektu S knížkou do života. Zmíněný projekt je určen na podporu čtenářství dětí od nejútlejšího věku, tedy gramotnosti v tomto případě předčtenářské, o jejíž důležitosti hovoří statistiky některých evropských států, podle nichž děti, které byly vedeny k práci s knihou, vykazovaly v období školní docházky mnohem lepší studijní výsledky než děti, kterým v útlém dětství rodiče nečetli. V rámci projektu Bookstart obdrží každé dítě při vítání občánků motivační dárkovou sadu. Během roku se uskuteční setkání rodičů s dětmi do tří let, při němž chceme s nejmenšími zažít krátkou čtenářskou dílničku a pak poradit rodičům vhodné knížky pro domácí čtení.