Přednáška Boba Kartouse: Co přinesla inkluze českému školství?

Přednáška Boba Kartouse: Co přinesla inkluze českému školství?

Úterý 11. prosince 2018 / 16:30 hod. / aula Fabriky

Bohumil Kartous je profesionál v oblasti vzdělávání, pracoval ve společnosti Scio a nyní je zástupcem informačního centra pro vzdělání – Eduin. S Bobem Kartousem se společně zamyslíme nad tím, co podstatného se za uplynulé dva roky změnilo v českém školství, jak na proinkluzivní změny reagují učitelé, děti ale také rodiče nebo Česká školní inspekce a v čem stále pokulháváme za evropskými standardy. Těšíme se na vás! Občerstvení zajištěno. Projekt Inkluze ve Svitavách společně s Městskou knihovnou ve Svitavách.