Den poezie 2018

Den poezie 2018

Čtvrtek 15. listopadu 2018 / 14:00 – 20:00 hod. / bar u knihovny

Vážení a milí milovníci poezie a příznivci uměleckého přednesu. Letošní Den poezie v Městské knihovně ve Svitavách vychází na čtvrtek 15. listopadu 2018 a jeho téma zní: Nebojme se poezie. Zkusíme se tedy nebát s následujícím programem, jehož časové ohraničení je mezi 14. a 20. hodinou podvečerní.

1. část – přednáška pana Jaroslava Provazníka (AMU Praha) na téma pohádky a jejich důležitost v raném dětském vývoji. Přednáška je určena učitelům MŠ, ZŠ, rodičům a prakticky všem zájemcům o tuto tematiku. Prof. Jaroslav Provazník – v 70. a 80. letech nakladatelský redaktor, pak redaktor v dětském časopise Ohníček, poté redaktor časopisu Čs. loutkář. 1990 založil odborný časopis Tvořivá dramatika a je jeho šéfredaktorem. Vedle toho od konce 70. let pracuje s dětskými divadelními a loutkářskými soubory, vedl dramatické kroužky dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, spolupracoval s Centrem tvořivé dramatiky Praha atd. Od počátku 90. let působil jako pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, od 1998 do 2011 její vedoucí. Od 1990 zakladatel a přední člen Sdružení pro tvořivou dramatiku. Člen odborné rady NIPOS (dříve IPOS)-ARTAMA pro dětské divadlo, přednes a dramatickou výchovu. 13. 12. 2017 prezidentem republiky jmenován vysokoškolským profesorem /AMU/.

2. část – nesoutěžní přehlídka recitačních vystoupení

Přihlásit se mohou recitátoři nejen s texty, se kterými se již účastnili minulých ročníků Dětské scény, Wolkerova Prostějova a dalších, ale i s novými, třeba i nehotovými přednesy. Přehlídka by mohla potěšením recitátorů i potencionálního publika.

3. část – praktický seminář – poradenství recitátorům

Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni milovníci uměleckého přednesu, krásných vyprávění a samozřejmě také pohádek. Pro všechny účastníky bude nachystáno malé občerstvení.

4. část – literárně – hudební večer s Janem Těsnohlídkem a Pavlou Boučkovou, 18:30 hod.

Jan Těsnohlídek (1987) je spisovatel, básník, vydavatel a redaktor. V roce 2011 založil vlastní nakladatelství JT’s. Jeho básně byly otištěny v českých i zahraničních časopisech a antologiích, některé z nich zhudebnily kapely Umakart a Lesní zvěř. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal v roce 2011 Cenu Jiřího Ortena. Dále je autorem sbírek Rakovina (2011), ADA (2012), Ještě je co ztratit (2016) a Hlavně zachraň sebe (2016). Redigoval knihu hudebních textů Máří, chci tě pozvat na víno (2017) svitavské písničkářky Pavly Boučkové.