Virtuální Univerzita třetího věku – zájmové studium pro seniory

Virtuální Univerzita třetího věku – zájmové studium pro seniory

Úterý 9. října 2018 / 10:00 hod. / bar u knihovny

Městská knihovna ve Svitavách provozuje tzv. konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V). Garantem studijního programu je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. VU3V je určena seniorům, kteří mají zájem o celoživotní vzdělávání. Systém výuky je založen na videopřednáškách vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy nejsou fyzicky přítomni, ale záznam přednášky je promítán prostřednictvím internetu.

Po každé přednášce se vyplní společný test. Na následné samostatné studium se předpokládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat základy emailové komunikace. Probíhají dva kurzy za rok (jeden v zimním a druhý v letním semestru). Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list. Pokud senior absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, může se zúčastnit slavnostní promoce v Praze. Cena jednoho kurzu je 300 Kč. První přednáška podzimního kurzu na téma „České dějiny a jejich souvislosti 1“ a informativní schůzka proběhne v úterý 9. října v 10:00 hodin. Kdo se po zhlédnutí přednášky rozhodne VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí poplatek. Bližší informace poskytne Jitka Kopečná (ko@booksy.cz, 461533295).